Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

NR SR prijala zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií

11.10.2016 09:39

NR SR prijala zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií Parlament schválil zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR ako iniciatívny návrh. Nová úprava reaguje na sprísnenie medzinárodnej legislatívy vzhľadom na zmenu bezpečnostnej situácie a boj proti financovaniu terorizmu. Zabezpečí tak plnenie záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti.

Cieľ zákona je nastaviť presné a jasné postupy na vykonávanie medzinárodných sankcií v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na zaistenie finančných a iných aktív sankcionovaných osôb, presná špecifikácia právomocí a povinností kompetentných orgánov v oblasti vykonávania medzinárodných sankcií, úprava postupu pri zaradení a vyradení na/zo zoznamov sankcionovaných osôb na úrovni Európskej únie alebo Bezpečnostnej Rady OSN, informovanie osôb o zaradení, vyradení a právo na odvolanie sa a obhajobu pre tieto osoby i stanovenie právomoci štátnych orgánov v procese zaistenia finančných a iných aktív teroristov a sankcionovaných osôb.
 
OK MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky