Textová verzia
Pondelok 29. máj 2017

O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 529 miest a obcí

07.10.2015 11:21

O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 529 miest a obcíV rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok prejavili slovenské mestá a obce vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zaregistrovalo 529 žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených do uzávierky výzvy (30.9.2015) v celkovej výške viac než 121 mil. €, čo presahuje alokáciu výzvy o 71 mil. €.

V priebežnom konaní bolo do 7.10.2015 schválených 150 žiadostí v hodnote nad 30 mil. €, čo predstavuje 61% alokácie výzvy stanovenej na úrovni 50 mil. €. 

Bližšie informácie vo forme tabuliek a grafov sú verejnosti dostupné na nasledovnom linku:

http://www.mhsr.sk/ext_dok-kahr-22vs-1501-stav-alokovanych-zdrojov-k-2015-10-07/146123c?ext=orig


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky