Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

O startupoch a podpore inovácií sa diskutovalo aj v Berlíne

23.10.2015 08:17

O startupoch a podpore inovácií sa diskutovalo aj v BerlíneMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa v rámci svojich priorít zameraných na podporu inovácií a startupov aktívne podieľalo pri príprave návštevy Prezidenta Slovenskej republiky v Berlíne. Startupovú konferenciu Growth Company Forum otvoril prezident SR, Andrej Kiska. Konferencia sa uskutočnila 15. októbra 2015 a zúčastnili sa na nej aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Miroslav Obert, minister školstva Juraj Draxler, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Igor Slobodník, zástupcovia súkromnej sféry, startupov, akademickej obce a rezortov hospodárstva, školstva a zahraničných vecí.

MH SR zastrešilo predovšetkým výber účastníkov ako aj odbornú prípravu. Prezident Andrej Kiska sa počas svojej návštevy v Berlíne stretol so zástupcami berlínskeho inovačného prostredia. Navštívil technologický park Adlershof, ktorý je známy svojimi výskumno-vývojovými aktivitami a ich aplikáciou do praxe. Hlavnými účastníkmi tejto konferencie boli nemecké startupy, investori rizikového kapitálu a taktiež zástupcovia asociácie združujúcej startupy v Spolkovej republike Nemecko. Stretnutie bolo tiež zamerané na v súčasnosti rezonujúcu oblasť automatizácie výrobných procesov a najmä v automobilovom priemysle - Industry 4.0 (z angl. Priemysel 4.0). Ide o takzvaný koncept 4. priemyselnej revolúcie, ktorej podstatou je spájanie digitalizácie, automatizácie, informačných a komunikačných technológií s priemyslom s cieľom zvyšovania produktivity. Téma bola predmetom rokovaní so štátnou tajomníčkou nemeckého ministerstva hospodárstva Brigitte Zypries, na ktorom sa dohodla spolupráca Nemecka a Slovenska pri rozvíjaní tejto problematiky v praxi.

Zástupcovia slovenskej akademickej obce sa tiež stretli so zástupcami Humbolt Innovation Centre (Centrum pre inovácie Humboltovej univerzity). Predstavitelia súkromnej sféry zo Slovenska absolvovali stretnutia najmä v oblasti robotiky, automobilového priemyslu, kreatívneho priemyslu a informačných technológií. Práve v rámci týchto oblastí vykazujú firmy v Berlíne najlepšie hospodárske výsledky.

Víziou MH SR je aktívne participovať na týchto návštevách a podporovať prepájanie subjektov inovačného prostredia na Slovensku so zahraničnými partnermi a nadväzovanie obchodných vzťahov.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky