Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

O startupoch rokoval minister hospodárstva aj v Estónsku a vo Fínsku

23.10.2015 14:11

O startupoch rokoval minister hospodárstva aj v Estónsku a vo FínskuMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) sa v rámci svojich priorít zameraných na podporu inovácií a startupov aktívne podieľalo na príprave oficiálnej návštevy Prezidenta Slovenskej republiky v Estónsku a vo Fínsku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. - 22. októbra 2015. Na tejto návšteve sa okrem Prezidenta SR zúčastnil aj minister hospodárstva Vazil Hudák, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Igor Slobodník, zástupcovia súkromnej sféry, startupov, akademickej obce a rezortov hospodárstva, školstva a zahraničných vecí. MH SR zastrešilo predovšetkým výber účastníkov, ktorých bolo vyše 50, obsah stretnutí pána prezidenta a ostatných účastníkov, ako aj odbornú prípravu na stretnutia.

Počas návštevy týchto dvoch krajín sa Prezident SR okrem stretnutí s oficiálnymi predstaviteľmi Estónska a Fínska zúčastnil viacerých podujatí a stretnutí, ktoré sa týkali rozvoja e-governmentu, vedecko-výskumných aktivít, prepájania univerzít s podnikateľskou sférou a podpory obchodných aktivít inovatívnych podnikov. Medzi kľúčové inštitúcie, s ktorými pán prezident rokoval patrili estónsky vedecký park Tehnopol, Koordinačné centrum výnimočnosti NATO pre kybernetickú bezpečnosť, fínska Národná technologická inovačná agentúra TEKES, technického výskumného strediska VTT a Univerzita Aalto. Práve na Univerzite Aalto otvoril prezident Kiska Slovenský styčný inovačný úrad, ktorý bude pomáhať slovenským startupom a vedeckovýskumným inštitúciám spolupracovať a nadväzovať partnerstvá s miestnym fínskym inovačným prostredím.

Minister hospodárstva Vazil Hudák sa zúčastnil programu v Estónsku, počas ktorého prebral možnosti spolupráce so svojim estónskym partnerom Kristen Michalom. Program ostatných účastníkov bol prispôsobený pre jednotlivé delegácie, ktoré sa návštevy zúčastnili s relevantnými partnermi v Estónsku a vo Fínsku. Cieľom týchto stretnutí bolo podporiť nadväzovanie obchodných a akademických vzťahov ako aj vzťahov medzi verejnými inštitúciami jednotlivých krajín a tiež výmena skúseností s implementáciou inovačných politík.

Účastníci akademickej obce zo SR sa taktiež stretli so zástupcami Talinskej technickej univerzity, Univerzity Aalto a technického výskumného strediska VTT v Helsinkách. Predstavitelia súkromnej sféry zo SR absolvovali stretnutia najmä v oblasti e-governmentu, kybernetickej bezpečnosti, čistých technológií, kreatívneho priemyslu a informačných technológií. Práve v rámci týchto oblastí vykazujú firmy v Estónsku a Fínsku najlepšie hospodárske výsledky. Súčasťou programu boli taktiež dve podujatia, na ktorých slovenské startupy prezentovali svoje projekty estónskym a fínskym investorom v top startupových inkubátoroch Tehnopol a Vertical Accelerator.

Víziou MH SR aktívne participovať na týchto návštevách je podpora prepájania subjektov inovačného prostredia na Slovensku so zahraničnými partnermi a nadväzovanie obchodných vzťahov.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky