Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

OLAF - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014

04.05.2015 08:44

OLAF - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014 Ministerstvo hospodárstva SR si dovoľuje informovať, že partneri siete AFCOS - Koordinačný útvar pre boj proti podvodom zverejnili dňa 30. apríla 2014 na svojich webových stránkach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014.

Výročná správa bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Správa je dostupná na http://www.mhsr.sk/vyrocna-sprava-o-aktivitach-sietovych-partnerov-v-oblasti-ochrany-financnych-zaujmov-eu-v-slovenskej-republike-za-rok-2014/145292s


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky