Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Otvorenie II. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu spolupráce Interreg Europe

04.04.2016 13:56

Otvorenie II. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu spolupráce Interreg EuropeMonitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu v programovom období 2014-2020. Predmetný program je súčasťou politiky súdržnosti, prostredníctvom ktorej Európska únia znižuje rozdiely vo vývoji, raste a kvalite života medzi regiónmi k vytvoreniu inovatívnejšieho, inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho európskeho priestoru.

Program spolupráce Interreg Europe oficiálne spustí druhú výzvu na predkladanie projektových zámerov 5. apríla 2016. Výzva bude otvorená do 13. mája 2016.
Aplikačný balík dokumentov pre danú výzvu je zverejnený na www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Bližšie informácie o programe spolupráce získate na www.interregeurope.eu alebo www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s
Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe dáva do pozornosti možnosť individuálnych konzultácii k projektovým zámerom.
Termín je možné dohodnúť elektronicky na interregeurope@mhsr.sk alebo telefonicky na 02/4854 5019.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky