Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

OZNAM O PRÍPRAVE 17. ZASADNUTIA MVK

24.03.2015 12:06

OZNAM O PRÍPRAVE 17. ZASADNUTIA MVKV dňoch 5.-6. mája 2015 sa v priestoroch účelového zariadenia hotela Bôrik (adresa: Bôrik 15, 814 07 Bratislava) uskutoční “17. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou” (ďalej len 17.MVK).

Predbežne je plánované, že počas 17. MVK budú zasadať tieto pracovné a expertné skupiny:

PRACOVNÉ SKUPINY:

1. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti energetiky

2. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky

3. Pracovná skupina pre vojensko-technickú spoluprácu

4. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti cestovného ruchu

5. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti štandardizácie, metrológie a skúšobníctva

6. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti vedy a školstva

7. Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti kultúry

EXPERTNÉ SKUPINY:

1 Expertná skupina pre spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva

2 Expertná skupina pre spoluprácu v oblasti priemyslu

3. Expertná skupina pre spoluprácu v oblasti dopravy

4. Expertná skupina pre spoluprácu vo finančnej sfére (vrátane bankovníctva)

Výstupy všetkých pracovných a expertných skupín budú zapracované do záverečného protokolu 17.MVK.

Záujemcovia o účasť na podujatí majú možnosť aktívne sa zapojiť do jeho programu, v prípade, že majú v súčasnosti rozpracovaný konkrétny projekt s ruským partnerom a považujú za vhodné, aby bol takýto projekt podporený aj zo strany štátnej správy. Pod textom nájdete link s REGISTRAČNÝM FORMULÁROM pre prihlásenie vašich projektov do 17.MVK. Formulár je verejne dostupný aj na webovej stránke SRPR a jej partnerov:

www.srpr.sk

www.mhsr.sk

www.mzv.sk

www.sbagency.sk

Vzhľadom na blížiaci sa termín a potrebu spracovať informácie v spolupráci s ruskými partnermi prosím zasielajte úplne vyplnený formulár v slovenskom aj ruskom jazyku v termíne do 3. apríla 2015 na adresu kancelaria@srpr.sk. Jednotlivé zámery budú následne vyhodnotené slovenskou a ruskou stranou. Pracovných a expertných skupín sa zúčastnia len slovenskí a ruskí partneri prizvaní k aktívnej účasti na základe vyhodnotených registračných formulárov.

SLOVENSKO-RUSKÁ podnikateľská rada (SRPR) spoločne s ruskou Podnikateľskou radou pre spoluprácu so Slovenskom (PRSS) a v spolupráci s MH SR a MZVaEZ SR zároveň organizuje v rámci 17. MVK Podnikateľské fórum SR a RF formou rozšíreného zasadnutia oboch podnikateľských rád. Biznis fórum sa bude otvoreného pre všetkých záujemcov z radov podnikateľov. Pracovným jazykom bude ruský jazyk. Pre aktívnu účasť formou vystúpenia alebo prezentácie vašej spoločnosti na tejto časti podujatia prosím kontaktujte zástupcov SRPR na mob.: 0905 695 057, 0911 111 374 alebo na mail.: kancelaria@srpr.sk v termíne do 3.apríla 2015.

Akákoľvek zmena v súvislosti so 17. zasadnutím MVK je vyhradená.

O bližších informáciach a programe podujatia vás budeme priebežne informovať prostredníctvom emailov a web stránok.

 

 

Link pre stiahnutie REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA

(XLSX)


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky