Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Peter Žiga: Podpis dohody EÚ Kanada je veľký úspech slovenského predsedníctva

30.10.2016 20:23

Peter Žiga: Podpis dohody EÚ Kanada je veľký úspech slovenského predsedníctvaNa mimoriadnom samite podpísali vrcholní predstavitelia EÚ a Kanady historickú dohodu o spoločnom voľnom obchode CETA. Významnou mierou k nemu prispelo aj Slovensko, ako predsednícka krajina Rady EÚ. Mimoriadneho stretnutia sa zúčastnil aj minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý viedol rokovania ministrov obchodu a hospodárstva EÚ.

„Ide o veľký úspech aj slovenského prostredníctva a dôkaz dôveryhodnosti a akcieschopnosti EÚ. Je to obojstranne výhodná dohoda, ktorá sa môže stať vzorom a referenciou pre podobné dohody s inými štátmi.“ – zdôraznil minister hospodárstva.
 
Významný krok k dohode priniesla ešte 18. októbra mimoriadna rada EÚ na úrovni  ministrov obchodu pod vedením slovenského ministra hospodárstva Petra Žigu. Väčšina členských štátov so zmluvou súhlasila a EK následne viedla rokovania už len s Belgickom, kde situáciu zdramatizoval nesúhlas valónskeho regionálneho parlamentu.
 
"Európa potvrdila, že nie je stará dáma, ale progresívny spolok štátov. Dohoda je tým, čím Európa môže deklarovať svoju pozíciu v obchodnom svete a že jej patrí popredné miesto pri tvorbe politiky na globálnej úrovni," – skonštatoval minister hospodárstva.
 
Od prvého dňa uplatňovania dohody sa odstránia takmer všetky clá, posilní sa obchod so službami, CETA prinesie aj úspory nákladov v dôsledku odstránenia netarifných prekážok obchodu vzájomným uznávaním osvedčení o posudzovaní zhody. V neposlednom rade sa zlepší prístup na kanadský trh s verejným obstarávaním na všetkých úrovniach kanadskej verejnej správy, čo bude predstavovať ďalšie nové príležitosti pre firmy z EÚ.
 
Do dohody podarilo zapracovať moderný spôsob riešenia sporov medzi investormi a štátom prostredníctvom vytvorenia investičného súdu s možnosťami odvolania sa. Dosiahnuté znenie je vyvážené a rešpektuje právo štátu regulovať a predstavuje posun smerom k moderným investičným štandardom. Pokiaľ ide o otázku ochrany investícií, obsahuje množstvo dôležitých zlepšení, v porovnaní s existujúcimi bilaterálnymi dohodami členských krajín EÚ s tretími krajinami o ochrane investícií. So zmluvou priamo súvisí právne záväzná deklarácia, ktorá citlivé otázky vysvetľuje.
 
Rokovania o dohodách  o voľnom obchode navrhuje Európska komisia predovšetkým s krajinami, s ktorými väčšina štátov EÚ už má významný obchodný obrat a je tu záujem, aby sa znížili náklady už  etablovaných exportérov. Jeden z cieľov CETA je však dosiahnuť aj to, aby aj malé a stredné podniky z EÚ mohli predávať a vyvážať oveľa jednoduchšie, ako v súčasnosti. V súčasnosti čelia na kanadskom trhu tým istým prekážkam obchodu ako väčšie firmy, ale majú obmedzené ľudské aj finančné kapacity na ich riešenie. Dohoda CETA bude pre exportérov znamenať úsporu nákladov v dôsledku odstránenia colných a necolných bariér pri vývoze na kanadský trh.
 
Na Slovensko bude mať zmluva zrejme skôr nepriamy ekonomický dosah. Samotná obchodná výmena medzi SR a Kanadou je v súčasnosti veľmi nízka, objem vývozu zo SR do Kanady dosiahol v roku 2015 hodnotu 166 mil. Eur, čo predstavuje podiel na celkovom vývoze SR vo výške približne 0,24%. Objem dovozu z Kanady do SR dosiahol v roku 2015 približne 80 miliónov eur, čo predstavuje 0,12% podiel na celkovom dovoze z čoho vyplýva, že SR si s Kanadou dlhodobo udržuje aktívne saldo obchodnej bilancie. SR v roku 2015 vyvážala do Kanady najmä osobné autá a ich komponenty a najviac doviezla minerálne oleje.
 
Veľký význam však dohoda môže mať na úrovni EÚ, kde môžu vzniknúť nové pracovné príležitosti a prísť nové investície. Podľa Eurostatu bola Kanada vlani 12. najväčším obchodným partnerom Únie pri dovoze a 13. mieste v rebríčku vývozov. Prvé účinky obchodnej dohody CETA by sa mali prejaviť po súhlase Európskeho a kanadského parlamentu, čo sa očakáva v decembri alebo v januári budúceho roka. Dohoda následne začne predbežne uplatňovať v oblasti právomocí EÚ a následne ju budú ratifikovať jednotlivé národné parlamenty.  
 
Po siedmich rokoch rokovania dnes zmluvu o voľnom obchode slávnostne podpísali kanadský premiér Justin Trudeau, predseda Európskej rady Donald Tusk, slovenský premiér Robert Fico vo funkcii predsedu Rady EÚ a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker,
 
 
Odbor komunikácie MH SR

 


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky