Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Peter Žiga: Slovensko ako predsednícka krajina podporuje využitie inovácii vo verejnom obstarávaní

05.10.2016 14:22

Peter Žiga: Slovensko ako predsednícka krajina podporuje využitie inovácii vo verejnom obstarávaní Jedna z hlavných tém Slovenska ako predsedníckej krajiny v Rade EÚ sú inovácie a ich využitie. Dôležitosť modernizačných procesov aj z pohľadu verejného obstarávania zdôraznil minister hospodárstva SR Peter Žiga na medzinárodnej konferencii OECD o inováciách vo verejnom obstarávaní v Paríži. Fórum medzinárodných expertov v oblasti verejného obstarávania uviedol aj generálny tajomník OECD José Ángel Gurría a eurokomisárka pre priemysel, stredné a malé podniky a podnikanie Elżbieta Bieńkowska.

Inovácie sú jeden z pilierov zvyšovania efektivity a konkurencieschopnosti EÚ. Predstavujú dôležitú hnaciu silu pre produktivitu a rast ekonomík, zatiaľ čo verejné obstarávanie je jeden z najväčších zdrojov dopytu tovarov a služieb v krajinách. V súčasnosti sa procesné a technologické inovácie stávajú dôležitým a všeobecne akceptovaným prostriedkom zvyšovania efektívnosti aj verejnej správy a hospodárenia s verejnými financiami.
 
„Stojíme na prahu novej priemyselnej éry, ktorá prostredníctvom inteligentných výrobných procesov a technológií zásadne zmení priemysel, výrobné reťazce a obchodné modely. Toto obdobie je kľúčové a nesmieme ho zanedbať ani v oblasti verejného obstarávania," upozornil minister hospodárstva Peter Žiga.
 
„Verejné obstarávanie má obrovský dosah na všetkých úrovniach, regionálnej, národnej, aj medzinárodnej. Ide o 12% HDP v krajinách, čo je 40% celkových výdavkov vlád," vyzdvihol generálny tajomnik OECD José Ángel Gurría.
 
"V súčasnosti EK pripravuje viaceré návrhy, aby zjednodušila a zlepšila fungovanie verejného obstarávania v inováciách. Len v EÚ sa na verejné obstarávanie využíva okolo 2,4 trilióna eur,“ upozornila eurokomisárka Bieńkowská.
 
Spoločenské zmeny, ako je zmena klímy, bez inovácii a pokroku nie je možné vyriešiť. Lepšie verejné služby, nové riešenia pre firmy a verejné inštitúcie a podpora inovatívnych podnikateľov nebudú úspešné bez toho, aby sa zapojili verejní obstarávatelia. Slovensko zastupovala aj predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská.
 
Modernizácia európskeho priemyslu prostredníctvom inovácií a zavádzania inteligentných a čistých technológií bola aj ústrednou témou júlového neformálneho zasadnutia Rady COMPET v Bratislave.
 
Slovenský minister hospodárstva sa stretol s generálnym tajomníkom OECD aj na bilaterálnej úrovni, kde diskutovali o aktuálnom vývoji a smerovaní ekonomiky. Vyzdvihli najmä úlohu malých a stredných podnikov a koncentráciu na rozvoj potrebných zručností zamestnancov.
 
Odbor komunikácie MH SR

Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky