Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Podpis memoranda v ČĽR

24.11.2015 10:30

Podpis memoranda v ČĽRMinister hospodárstva Vazil Hudák dnes v ČĽR podpísal memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a The People´s Government of Nantong, Jiangsu Province, China k založeniu čínsko-slovenského priemyselného parku.

Memorandum je výsledkom spoločnej dohody vládnych predstaviteľov SR a predstaviteľov The People´s Government of Nantong a jeho podpisu predchádzalo 15.10.2015 uzatvorenie zmluvy o spolupráci s Matador Holding, a. s. Jeho cieľom je deklarovanie vzájomnej spolupráce zúčastnených strán a pripravenosť oboch partnerov dlhodobo spolupracovať pri rozvoji spoločného čínsko-slovenského priemyselného parku v meste Nantong, provincia Jiangsu, Čína. Obe strany zdieľajú spoločný záujem o smart industry, ako aj o environmentálnu ochranu priemyslu s cieľom uľahčiť slovenským podnikateľským subjektom expandovať na trh Ázie a Tichomoria vrátane čínskeho trhu, a zároveň ďalej rozvíjať a rozširovať spoluprácu s čínskou stranou.

Obe strany sa dohodli na posilnení spolupráce v oblasti inovácií, technológií a smart industry, ktoré by boli výhodné pre obe partnerské strany. Čínsko-slovenský priemyselný parkmá ambíciu stať sa modelovým projektom v oblasti smart industry a znižovania emisií, ktoré by následne posilnili vzájomnú bilaterálnu hospodársku a obchodnú spoluprácu. V oblasti konkrétnych projektov budú tak MH SR ako aj The People´s Government of Nantong podporovať spoluprácu medzi SR a Čínskou ľudovou republikou v realizácií spoločných a vzájomne výhodných projektov.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky