Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Podpredseda EK pre energetickú úniu sa v Bratislave stretol s členmi európskej asociácie národných energetických agentúr

17.02.2015 15:33

Podpredseda EK pre energetickú úniu sa v Bratislave stretol s členmi európskej asociácie národných energetických agentúrPodpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič dnes v Bratislave predstavil koncept Energetickej únie členom európskej siete národných energetických agentúr EnR (European Energy Network). Výročné zasadnutie siete EnR pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je jej zakladajúcim členom.

European Energy Network združuje 24 národných agentúr, ktoré sa dlhodobo zaoberajú možnosťami zlepšenia energetickej efektívnosti a udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie. Ich energetickí špecialisti monitorujú výsledky v tejto oblasti, vyhodnocujú potenciál úspor energie, pripravujú analýzy a navrhujú podporné mechanizmy. Členovia združenia navzájom zdieľajú skúsenosti jednotlivých krajín a spolupracujú na príprave a implementácii projektov financovaných prostredníctvom komunitárnych fondov EÚ. V súčasnosti je to najmä v rámci rámcového programu EÚ pre výskum, vývoj a inovácie Horizon 2020. Na stretnutí sa zúčastnilo 35 odborníkov z krajín Spoločenstva. Slovensko zastupovala generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová a riaditeľ sekcie energetických činnosti SIEA Artur Bobovnický.

„Aj napriek pokroku, ktorý sa dosiahol v uplynulých rokoch, súčasné energetické politiky nie sú dlhodobo udržateľné. Riešením je integrovať 28 národných energetických systémov do jednotného vnútorného trhu s energiou," uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič jeden z piatich kľúčových bodov konceptu Energetickej únie. Vybudovanie jednotného trhu úzko súvisí aj so znížením závislosti na dovoze energie a zvýšením bezpečnosti jej dodávok.

Podpredseda EK sa na stretnutí zaujímal o názory prítomných zástupcov energetických agentúr na plány Energetickej únie v oblasti znižovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom zlepšovania energetickej efektívnosti a udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Zdôraznil, že pripravovaný koncept Energetickej únie zahŕňa aj ambicióznu stratégiu podpory výskumu a inovácií v oblasti energetiky. Pri napĺňaní prezentovaných zámerov Energetickej únie sa predpokladá vytvorenie množstva nových pracovných miest, či už v oblasti výskumu a vývoja alebo samotnej výroby a inštalácie moderných systémov a zariadení. Podľa podpredsedu EK, koncept Energetickej únie poskytuje jedinečnú príležitosť riešiť energetické a klimatické výzvy komplexne – v spojení s inými oblasťami, ako sú priemyselné politiky, doprava, konkurencieschopnosť, poľnohospodárstvo, hospodárska súťaž, zahraničné politiky a výskum.


Zdroj: Eduard Jambor - SIEA Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky