Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Pomôckou ďalším žiadateľom o NFP na obnovu verejného osvetlenia sú odpovede na často kladené otázky

23.06.2015 16:12

Pomôckou ďalším žiadateľom o NFP na obnovu verejného osvetlenia sú odpovede na  často kladené otázky Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dnes doplňujúce informácie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. Ide o súbor často kladených otázok a odpovedí na ne, tzv. FAQ (frequently asked questions).


Cieľom FAQ je poskytnúť odpovede na otázky potenciálnych žiadateľov, ktoré sa pravidelne opakujú, upozorniť na možné nedostatky pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, povinných príloh, verejného obstarávania a odporučiť správne postupy na vypracovanie podkladov.

Súčasťou je tiež upozornenie poskytovateľa na vecné nedostatky pri definovaní technických parametrov svietidiel a rozvádzačov vo svetelnotechnickej štúdii (v jej krycom liste) a následne prenesenie tohto nedostatku do opisu predmetu zákazky do procesu verejného obstarávania.

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na:

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky