Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Pozvánka na konferenciu Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?

08.10.2015 14:39

Pozvánka na konferenciu Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?Sú budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť? A ako zladiť náročné požiadavky a zmysluplnú ekonomickú návratnosť pri takýchto projektoch? Týmto témam bude venovaná konferencia, ktorá sa uskutoční 22. a 23. októbra 2015 v hoteli Holiday Inn v Trnave.

Od roku 2020 by mali nové i obnovované budovy na Slovensku spĺňať technické požiadavky kladené na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Riešením, ako to dosiahnuť, je zásadnejšie minimalizovať tepelné straty a maximalizovať tepelné zisky v chladnom období a až v týchto súvislostiach uvažovať o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Aj o tom, do akej miery sú takéto projekty finančne náročné budú počas konferencie hovoriť špecialisti, ktorí stáli pri projektovaní a realizácii viacerých budov s podstatne nižšou spotrebou energie. Prednášky sa budú popri odporúčaných princípoch pri projektovaní venovať aj prevádzkovým výsledkom konkrétnych väčších budov realizovaných vo vyššom štandarde na Slovensku a v Čechách. Hovoriť sa bude o riešeniach v bytových domoch, administratívnych a polyfunkčných budovách, ale aj v školách či zariadeniach poskytujúcich služby pre seniorov.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy (IEPD).

 

Viac informácií na: https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-9474/pozvanka-na-konferenciu-budovy-s-takmer-nulovou-potrebou-energie-fikcia-alebo-blizka-buducnost/


Zdroj: SIEA Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky