Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Pozvánka na konferenciu Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

08.09.2015 12:11

Pozvánka na konferenciu Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušiaZvyšovanie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie úzko súvisí s ochranou ovzdušia. O tom, ako je Slovensko pripravené splniť náročné požiadavky európskych smerníc v tejto oblasti sa bude hovoriť na konferencii Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia, ktorá sa uskutoční 17. až 18. septembra 2015 v hoteli Permon v Podbanskom.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Asociáciou priemyselnej ekológie v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Na podujatí odznejú aktuálne informácie o slovenských právnych predpisoch venovaných ochrane ovzdušia, ale aj o pripravovanej európskej smernici o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach, ktorá stanovuje maximálne hodnoty emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Samostatné prednášky budú venované podpore z európskych investičných a štrukturálnych fondov zameranej na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ochranu ovzdušia. Na otázku, či majú tieto oblasti rovnaký cieľ, budú odpovedať účastníci panelovej diskusie. Súčasťou konferencie budú aj prezentácie praktických príkladov z prevádzok energetických zariadení.

Podujatie je určené pracovníkov v oblasti ochrany ovzdušia a pre prevádzkovateľov energetických zariadení. Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Vstup na podujatie je bezplatný. Odborníci, ktorí sa venujú ochrane ovzdušia, sa môžu na konferenciu zaregistrovať prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke SIEA.

Podrobnejšie informácie a program konferencie:

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-9452/pozvanka-na-konferenciu-energeticky-efektivne-nizkouhlikove-hospodarstvo-a-ochrana-ovzdusia/
Zdroj: SIEA Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky