Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Pozvánka na konferenciu VEREJNÉ BUDOVY POD LUPOU

06.02.2015 09:06

Pozvánka na konferenciu VEREJNÉ BUDOVY POD LUPOUPätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť sa má najmä vďaka hospodárnejšej prevádzke verejných budov. Aj o požiadavkách na obnovované budovy a možnostiach financovania sa bude hovoriť na konferencii „Verejné budovy pod lupou“, ktorá sa uskutoční 17. a 18. februára 2015 vo Wellness hoteli Patince.

V akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 si Slovenská republika stanovila v oblasti energetickej efektívnosti. Konečnú energetickú spotrebu máme znížiť o 23% a preto je potrebné dosiahnuť celkovú kumulatívnu úsporu energie v rokoch 2014 až 2020 vo výške viac ako 26,5 TWh. K plneniu cieľa zhruba 19% prispeje aj verejný sektor, pričom väčšina úspor je plánovaná na zlepšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov.

Účastníci konferencie získajú prehľad o možnostiach, ako dosiahnuť zníženie spotreby energie a teda aj zníženie výdavkov na prevádzku verejných budov. Prednášky sú venované aktuálnym povinnostiam vyplývajúcim pre správcov a prevádzkovateľov budov z legislatívy, ale aj príležitostiam, ktoré im pomôžu požiadavky pri znižovaní spotreby energie splniť. Hovoriť sa bude o energetických auditoch, ktoré budú podmienkou získania podpory na obnovu verených budov z verejných zdrojov, a tiež o garantovaných energetických službách, ktoré umožňujú splácať investície do niektorých druhov opatrení z dosiahnutých úspor. Pripravené sú aj viaceré užitočné a inšpiratívne príklady z praxe.

Konferencia je určená predovšetkým prevádzkovateľom verejných budov v štátnej správe a miestnej samospráve, ale aj odborne spôsobilým osobám v oblasti certifikácie budov, energetickým audítorom, pracovníkom stavebných úradov a poskytovateľom energetických služieb.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií na webovej stránke SIEA na linke http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-8385/konferencia-verejne-budovy-pod-lupou/

 


Zdroj: SIEA/MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky