Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Pozvánka na konferenciu „Otvorene o obnove bytových domov“

08.04.2015 13:43

Pozvánka na konferenciu „Otvorene o obnove bytových domov“Aké sú požiadavky na obnovu, aká je prax, ale aj o tom, čo môžu zástupcovia vlastníkov urobiť pre zabezpečenie kvalitnej obnovy, sa bude hovoriť na konferencii "Otvorene o obnove bytových domov", ktorá sa uskutoční 14. a 15. apríla 2015 v Piešťanoch.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátnym fondom rozvoja bývania.

Až polovica bytových domov na Slovensku zatiaľ nie je obnovená. Podľa Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila v júli 2014, by malo byť každoročne obnovených až 29-tisíc bytových domov. Napomôcť by tomu mali aj prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý podporuje obnovu bytových domov predovšetkým prostredníctvom zvýhodnených úverov. V tohtoročnom rozpočte by malo byť na tento účel vyčlenených viac ako 150 miliónov €. Väčšina z nich je k dispozícii v rámci projektu JESSICA II financovaného z európskych štrukturálnych fondov z programového obdobia 2007 - 2013. Prostriedky majú byť využité na zateplenie, odstránenie systémových porúch, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov a vybudovanie bezbariérových prístupov.

Celkom by mala byť v tomto roku prostredníctvom ŠFRB podporená obnova domov s viac ako 30-tisíc bytovými jednotkami. Ďalšie domy sa môžu rozhodnúť pre obnovu z vlastných prostriedkov alebo z iných zdrojov. Keďže pôjde o investície vlastníkov bytov, je veľmi dôležité, aby mali informácie priamo z praxe a nemuseli napríklad zatepľovať dvakrát. Odborníci im poradia, ako si vybrať projektanta, realizátora či stavebný dozor tak, aby platili za kvalitné práce a materiál. Samostatné prednášky budú venované zabezpečeniu vyregulovaniu vykurovacieho systému, ale aj vyregulovaniu a izolácii vnútorných rozvodov teplej vody, ktoré majú bytové domy zabezpečiť do konca roku 2015.

Program konferencie je pripravený špeciálne pre zástupcov bytových domov, ktorí doteraz pre svoju zaneprázdnenosť alebo z iných dôvodov nevyužili možnosť získať aktuálne informácie v tejto oblasti. Na podujatí v Piešťanoch budú mať šancu zorientovať sa v tejto problematike a získať užitočné informácie o možnostiach dôslednej a kvalitnej obnovy, ktorá sa prejaví aj na úsporách energie.

Podujatie, ktoré sa uskutoční v hoteli Esplanade v Piešťanoch, je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vstup na konferenciu je bezplatný, je však potrebné sa vopred zaregistrovať.

Podrobnejšie informácie a online prihláška na konferenciu:

https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-8786/pozvanka-na-konferenciu-otvorene-o-obnove-bytovych-domov/


Zdroj: SIEA Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky