Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Pozývame Vás do Nitry na 23. ročník výstavy „Mladý tvorca 2015“

27.04.2015 13:45

Pozývame Vás do Nitry na 23. ročník výstavy „Mladý tvorca 2015“Zajtra začne na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra 23. ročník výstavy „Mladý tvorca 2015“, ktorá potrvá do 30. apríla 2015. V prvý deň výstavy 28. 04. 2015 bude prebiehať seminár k tematike duálneho odborného vzdelávania. Seminár je určený pre riaditeľov a pedagogických zamestnancov stredných škôl. Podujatie je opätovne spojené s Veľtrhom práce JOB-EXPO 2015, XVII. európskymi dňami pracovných príležitostí a festivalom remeselníkov Ľudové umelecké remeslá.Na výstavu sa prihlásilo  140 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí budú na ploche 4 000 m2 prezentovať svoju činnosť a širokú škálu učebných a študijných odborov, ktoré vyučujú.

V rámci podpory zavádzania duálneho systému vzdelávania mladých ľudí na Slovensku a v súlade s vývojom trhu práce a požiadavkami zamestnávateľov,  budú školy aplikujúce tento systém vystavovať spoločne so svojím zamestnávateľským partnerom. Organizátori očakávajú, že sa im takouto formou podarí nasmerovať záujem žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú o  budúcom povolaní, a ich rodičov na učebné a študijné odbory žiadané trhom práce.

Pri realizácii výstavy spolupracujú:

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • SAMSUNG
 • Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania
 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
 • Úrad priemyselného vlastníctva
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania

Výstavu budú sprevádzať mnohé podujatia ako sú:

 • prezentácia policajných a požiarnych zložiek, ukážky vojenskej techniky a výzbroje, ukážky profesionálneho výcviku psov, prehliadka vozidiel
 • prezentácia aktuálnej protidrogovej tematiky, zdravý spôsob života mladých ľudí,
 • konferencia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o duálnom vzdelávaní
 • prezentácia úradu práce pre ZŠ – poradenstva
 • prednášky venované problematike duševného vlastníctva – „Ako si chrániť nápady“
 • vystúpenia žiakov v záujmovej a umeleckej činnosti

Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky