Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Pracovná ponuka - Tlmočník na medzinárodnej výstave EXPO ASTANA 2017 – 2. časť

05.04.2017 17:59

Pracovná ponuka - Tlmočník na medzinárodnej výstave EXPO ASTANA 2017 – 2. časťInformácia o pracovnej ponuke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky počas medzinárodnej výstavy EXPO ASTANA 2017

Miesto výkonu práce: Astana, Kazachstan
Dátum nástupu: 21. máj 2017
Dátum ukončenia: 13. september 2017
 
Informácie o pracovnej ponuke

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 
 • vykonávanie plynulého odborného tlmočenia z východiskového jazyka do cieľového jazyka,
 • vykonávanie rôznych druhov tlmočenia - konferenčné, simultánne, konsekutívne, šušotáž, tlmočenie z listu,
 • práca so slovníkovou  literatúrou a softwarom a tlmočníckou technikou,
 • účasť na oficiálnych, spoločenských a pracovných aktivitách počas podujatia s cieľom zabezpečenia najpresnejšieho prekladu.
 Výhody, benefity:
 • spolupráca na svetovej výstave – projekt s nadnárodným významom,
 • získanie kontaktov v zahraničí,
 • rozšírenie si pracovných a komunikačných  zručností,
 • rozšírené možnosti poznávania cudzej krajiny,
 • úhrada cestovných náhrad.
Požiadavky na uchádzača
Dosiahnuté vzdelanie: zameranie na jazykovedné odbory, tlmočníctvo a prekladateľstvo výhodou.
Jazykové znalosti:
Ruský jazyk – pokročilá úroveň C, skúsený používateľ jazyka, úroveň C2,
anglický jazyk – pokročilá úroveň C, skúsený používateľ jazyka, úroveň C2,
slovenský jazyk, ďalší jazyk výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • prax v požadovanej oblasti
 • zmysel pre zodpovednosť,
 • profesionálne vystupovanie,
 • chuť pracovať a zdokonaľovať sa.
Svetová výstava EXPO 2017 Astana je jedinečnou platformou pre prezentáciu SR vo svetovom meradle. Podujatia sa zúčastní viac ako 120 krajín sveta a desiatky medzinárodných organizácií. Nosnou témou výstavy bude pokrok v oblasti využívania zelených energií  v duchu témy Energia budúcnosti.
 
Energetická politika je jednou z hlavných oblastí ktoré sú súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky, preto si Slovensko kladie za prioritu sa daného podujatia zúčastniť.
 
Kontakt
Svoje životopisy posielajte na e-mail: spirova@mhsr.sk najneskôr do 20.04.2017. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady.

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky