Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Predsedníčka ÚJD SR sa stala historicky prvou zástupkyňou regiónu V4 predsedajúcou Riadiacemu výboru Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD

30.10.2015 13:59

Predsedníčka ÚJD SR sa stala historicky prvou zástupkyňou regiónu V4 predsedajúcou Riadiacemu výboru Agentúry pre jadrovú energiu pri OECDNa zasadnutí Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (NEA) dňa 30. októbra 2015 v Paríži, bola predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) Ing. Marta Žiaková, CSc. zvolená za predsedníčku Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu NEA. Riadiaci výbor je najvyšší orgán s rozhodovacou právomocou, ktorého členmi sú zástupcovia všetkých členských štátov NEA.

Novozvolená predsedníčka Riadiaceho výboru NEA p. Žiaková je rešpektovanou odborníčkou s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti mierového využívania jadrovej energie, čo prispelo k jej zvoleniu na tento post. V rokoch 2014-2015 predsedala Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni a od roku 2012 pôsobila ako podpredsedníčka Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu. Slovenská predsedníčka v spolupráci s piatimi podpredsedami (zástupcovia z Južnej Kórei, Japonska, USA, Francúzska a Belgicka) bude koordinovať aktivity Sekretariátu NEA v súlade so Strategickým plánom a záujmami jednotlivých členských krajín Agentúry.

Agentúra pre jadrovú energiu bola založená v roku 1958. V súčasnosti členskú základňu NEA tvorí 31 krajín, Slovenská republika sa stala členom v roku 2002. Agentúra prostredníctvom medzinárodnej spolupráce pomáha jej členom udržiavať a ďalej rozvíjať vedecký, technologický a právny základ potrebný pre bezpečné, hospodárne a životnému prostrediu priaznivé využívanie jadrovej energie pre mierové účely. SR má zastúpenie vo všetkých stálych technických výboroch Agentúry. Slovenskí experti participujú v rôznych pracovných skupinách a spoločných projektoch.


Fotogalérie:
Zdroj: SM SR pri OECD Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky