Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Prehľad o budovách ústredných orgánov štátnej správy, ktoré boli významne obnovené v roku 2014

26.02.2015 15:27

Prehľad o budovách ústredných orgánov štátnej správy, ktoré boli významne obnovené v roku 2014Ústredné orgány štátnej správy majú do konca februára 2015 po prvý raz do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti zaslať informácie o budovách, ktoré boli významne obnovené v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Nová povinnosť vyplýva z § 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1.12.2014. Úloha monitorovať údaje o významne obnovených budovách v správe ústredných orgánov štátnej správy súvisí s požiadavkou Európskej únie, ktorá členské krajiny zaviazala, aby každoročne obnovili 3 % z celkovej podlahovej plochy takýchto budov, a to na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Európska únia pritom kladie dôraz na to, aby bolo čo najviac úspor podložených údajmi z konkrétnych projektov.

Aj na základe údajov, ktoré ústredné orgány štátnej správy uvedú pri významne obnovených budovách, má SIEA do konca marca pripraviť „Správu z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov". Jedným z cieľov správy je zistiť práve energetickú náročnosť obnovených verejných budov. Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov bude slúžiť aj pri príprave „plánu obnovy" relevantných budov, ktorý bude každoročne schvaľovať vláda. Jeho súčasťou má byť aj zoznam budov určených na obnovu v nasledujúcom kalendárnom roku.

Monitorovací systém energetickej efektívnosti prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Údaje o budovách ústredných orgánov štátnej správy, ktoré boli významne obnovené v predchádzajúcom kalendárnom roku, je možné zadávať prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke SIEA tu: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-8392/prehlad-o-budovach-ustrednych-organov-statnej-spravy-ktore-boli-vyznamne-obnovene-v-roku-2014/
Zdroj: SIEA/MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky