Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva

08.03.2016 13:42

Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctvaSlovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozýva na seminár „Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva“, ktorý sa bude konať 28.04.2016, v čase od 12:45 do 17:00 hod. v Žiline (Palace Hotel Polom****). Účasť na podujatí je bezplatná!

 

Na seminári získate odpovede na otázky:

  • Čo zahŕňa pojem duševné vlastníctvo? Patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia.
  • Aké sú možnosti ochrany práv duševného vlastníctva a administratívne poplatky súvisiace s jeho ochranou?
  • Ako postupovať pri podaní patentovej prihlášky alebo ochrannej známky?
  • Osvojíte si rady, tipy a inšpirácie cez príbehy z praxe.

Komu je seminár určený:

Seminár je určený predovšetkým malým a stredným podnikateľom a inštitúciám činným v oblasti výskumu a vývoja, ale vítaní sú aj iní podnikatelia, ktorí majú záujem o rozšírenie si svojich vedomostí v oblasti duševného vlastníctva v rámci trhu EÚ.

Program seminára a podmienky účasti nájdete na: http://www.enterprise-europe-network.sk/?news/events/4637


Zdroj: SBA/MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky