Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Prieskum o využívaní proexportných nástrojov z pohľadu podnikateľov

24.02.2015 15:09

Prieskum o využívaní proexportných nástrojov z pohľadu podnikateľovMinisterstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, EXIMBANKOU SR a agentúrou SARIO začalo realizovať od 20. februára 2015 prieskum o reálnom využívaní proexportných nástrojov štátu z pohľadu slovenských podnikateľov.

Ministerstvo hospodárstva SR oslovilo formou elektronického dotazníka 70 najväčších slovenských exportérov a v súčinnosti so Slovensku obchodnou a priemyselnou komorou, Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovou úniou zamestnávateľov, Klubom 500, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Slovak Business Agency a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR zároveň sprístupňuje dotazník aj ďalším slovenským podnikateľským subjektom.

Bližšie informácie k dotazníku sa postupne zverejňujú na webových stránkach vyššie uvedených organizácií.

Dotazník je anonymný, prehľadný a časovo nenáročný. Na jeho vyplnenie stačí v priemere menej ako 15 minút. Otázky uvedené v dotazníku sa týkajú všeobecne známych skutočností, ktoré nie je potrebné špeciálne vyhľadávať. Pri mnohých otázkach sú doplnené aj hypertextové prepojenia, kde v prípade potreby nájdete bližšie informácie k samotnému predmetu otázky. Vyplnené dotazníky budú elektronicky prichádzať len do poštovej schránky Ministerstva hospodárstva SR - administrátora prieskumu.

Uzávierka dotazníka je 15. marca 2015.

Ministerstvo hospodárstva SR po uzávierke dotazníka vyhodnotí výsledky prieskumu a príslušnú informáciu predloží na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií, ktoré sa uskutoční v apríli 2015. Následne bude táto informácia prístupná na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Úradu vlády SR.


Zdroj: Ministerstvo hospodárstva - komunikačné oddelenie Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky