Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Príprava novely zákona o výbušninách

25.06.2015 12:02

Príprava novely zákona o výbušnináchMinisterstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách.

Na základe požiadaviek miest a obcí sa im poskytuje možnosť z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie 2, 3, P1 a T1 v územnom obvode obce alebo v určitých jeho častiach. Navrhované znenie odsúhlasili experti ZMOS-u.

Medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu zákona potrvá do 14.07.2015.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť od 1.12.2015.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky