Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Projekt Zelená domácnostiam dostal zelenú

01.12.2015 14:50

Projekt Zelená domácnostiam dostal zelenúPredseda vlády Robert Fico a minister hospodárstva Vazil Hudák otvorili v Banskej Bystrici prvé konzultačné centrum agentúry SIEA, ktorým zároveň odštartovali projekt Zelená domácnostiam. Občania sa môžu registrovať ako uchádzači o príspevok na ekologické zdroje energie, čím bol zároveň splnený aj ďalší bod z druhého vládneho balíčka.

Domácnosti môžu o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov žiadať od 1. decembra 2015. Spustenie projektu pomôže vlastníkom rodinných a bytových domov pokryť 30 až 50 percent z nákladov na moderné zariadenia.

Robert Fico, predseda vlády SR

„O tento projekt je mimoriadny záujem, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk sme zaznamenali až vyše päťdesiattisíc kliknutí. Dávame týmto občanom možnosť vymeniť staré energetické zdroje za nové, ekologickejšie a efektívnejšie. Tieto prostriedky by sa mali vyčerpať do roku 2018 a občania si môžu žiadosti podávať už dnes.“

Pre tento účel je celkom vyčlenených 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci pilotného národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam je do konca roka 2018 k dispozícii 45 miliónov €.

Vazil Hudák minister hospodárstva

„Som rád, že sme do vládneho balíčka mohli ponúknuť práve takýto projekt, ktorý môže pomôcť mnohým občanom. Navyše, naučíme ich aj ekologicky a energeticky myslieť, pretože si budú musieť vybrať skutočne ekologické zdroje energií a čo to si o nich aj naštudovať. Táto téma je vysoko aktuálna aj v kontexte práve sa konajúceho klimatického summitu v Paríži a Slovensko aj takýmto spôsobom môže prispieť k plneniu záväzkov, ktoré v tejto oblasti má.“

O príspevok bude možné požiadať v rámci jednotlivých kôl. Prvé kolo podpory bude trvať do konca marca 2016 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Domácnosti mimo Bratislavského kraja v ňom môžu využiť 2 780 000 €. V Bratislavskom kraji je v prvom kole k dispozícií 470 000 € z celkovej sumy 2,3 milióna € určenej pre tento región. Príspevok vo forme poukážky si domácnosti uplatnia u zhotoviteľa pred ukončením inštalácie zariadenia. Nemusia tak mať k dispozícii vopred celú sumu. Zhotoviteľ o preplatenie poukážky požiada SIEA po ukončení inštalácie avšak najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke.

Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA

„Investície do moderných zariadení, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu sa v rodinných rozpočtoch nehľadajú ľahko aj preto, že väčšina peňazí sa minie na samotnú stavbu alebo výmenu okien či zateplenie. Tento program má preto aj ďalší rozmer. Môže ľudí motivovať, aby sa začali aktívne zaujímať o najvhodnejšie riešenia pri využívaní energie a umožniť im už dnes prístup k zariadeniam, ktorých kúpu by inak odkladali alebo by si ich vôbec nemohli dovoliť.“

Domácnosti budú môcť o poukážky požiadať prostredníctvom elektronického systému s minimom administratívy. Poukážku, ktorú dostanú poštou, si musia uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do 30 dní. Ak ju neodovzdajú do tohto termínu zhotoviteľovi alebo inštaláciu neukončia včas, dovtedy rezervovaná suma sa uvoľní pre ďalších záujemcov. „O poukážky by mali žiadať domácnosti až vtedy, ak chcú svoje zámery v danom termíne skutočne realizovať. Celkovo očakávame viac ako 14 tisíc inštalácií,“ spresnila generálna riaditeľka.

Projekt Zelená domácnostiam je pilotným projektom, preto SIEA na klientskych centrách uvíta oznámenie akýchkoľvek podnetov na zlepšenie jeho realizácie. O program prejavila odborná verejnosť i domácnosti enormný záujem. Počas prvých 4 mesiacov si informácie o podpore na stránke www.zelenadomacnostiam.sk prečítalo viac ako 50 tisíc záujemcov. Vyše tisíc ľudí sa zúčastnilo série seminárov, ktoré SIEA k tejto téme pripravila v rámci bezplatného energetického poradenstva. To je dispozícii aj naďalej v troch poradenských centrách v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky