Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Prvá tohtoročná cesta ministra hospodárstva Pavla Pavlisa smerovala na Západné Slovensko

16.01.2015 17:39

Prvá tohtoročná cesta ministra hospodárstva Pavla Pavlisa smerovala na Západné  Slovensko   Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis navštívil v piatok 16.01. 2015 nábytkársku firmu DECODOM, a. s., v Topoľčanoch a sklársku firmu RONA, a. s., v Lednických Rovniach. Rokoval s vedením spoločností o rozvojových zámeroch a prehliadol si aj výrobné priestory.

Topoľčianska spoločnosť Decodom, a. s., ktorá sa zaoberá výrobou nábytku by chcela počas nasledujúcich piatich rokov investovať do rozvoja závodu zhruba 25 miliónov eur. Investície do rozširovania výroby, logistického centra a nových druhov ekológie by mali nielen udržať súčasný ročný obrat 65 miliónov eur, ale mali by zabezpečiť aj trvalo udržateľný nárast obratu na 75 až 80 miliónov eur. Celkovú stratégiu budúceho rozvoja fabriky odprezentovali aj ministrovi hospodárstva Pavlovi Pavlisovi.

Pavol Pavlis:

Naše ministerstvo má záujem diverzifikovať výrobu na Slovensku a zameriavať sa nielen na automobilový priemysel. Drevársky a nábytkársky priemysel je jedným z odvetví, ktoré mali v minulosti významné postavenie v rámci priemyslu,“ konštatoval Pavlis. Potvrdil, že ministerstvo je pripravené finančne podporiť nové investície Decodomu. „Ak budeme mať konkrétny projekt na stole, vyhodnotíme reálne možnosti pomoci. Táto spoločnosť doteraz nečerpala žiadnu štátnu pomoc.“

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 1263 ľudí. Realizácia nových investícií by podľa konateľa spoločnosti Vladimíra Šrámeka mohla perspektívne priniesť ďalších 100 až 125 nových pracovných miest.

Vladimír Šramek:

„Pracujeme vo veľmi konkurenčnom prostredí a v pokrízovom režime. Aby sme udržali zamestnanosť a výrobu, musíme prísť s inováciami,“ povedal Šrámek.

Topoľčiansky Decodom pôsobí v priestoroch bývalého podniku Mier Topoľčany 15 rokov. Počas svojho pôsobenia na trhu zvýšil počet zamestnancov z 360 na 1263 ľudí. Výlučne z vlastných zdrojov investovala firma do svojho rozvoja 44 miliónov eur, do štátneho a verejných rozpočtov odviedla viac ako 76 miliónov eur.

Po návšteve spoločnosti DEODOM v Topoľčanoch si minister hospodárstva prezrel aj spracovanie skla výrobu sklárskych produktov v spoločnosti RONA, a. .s,  v Lednických Rovniach. Aj tu minister potvrdil svoje slová, že Ministerstvo hospodárstva SR má záujem podporiť aj iné projekty, ako sú projekty v oblasti strojárskej výroby, ktorá je spojená najmä s automobilovým priemyslom.

Pavol Pavlis:

"Spoločnosť RONA zamestnáva viac ako 1300 pracovníkov a je veľmi úspešná na trhu v sklárskom priemysle. Predstavitelia spoločnosti mi predstavili svoje podnikateľské zámery.  Som rád, že RONA chce investovať do technológií a rozširovať svoju výrobu. Rokovali sme o možnostiach podpory týchto projektov." Dodal, že ministerstvo hľadá formy podpory, ktoré umožňuje zákon. Či už je to priama podpora investičných zámerov, prípadne daňové úľavy a podpora tvorby nových pracovných miest.

Pavol Pavlis:

"S vedením spoločnosti sme hovorili aj o nových formách do budúcnosti – možnosť čerpania eurofondov aj pre veľké podniky. Zhodli sme sa na tom, že RONA by mohla čerpať prostriedky z eurofondov v programovacom období 2014–2020, a to zapadá aj do plánov spoločnosti do budúcnosti." Minister zároveň doplnil, že vláda schválila nový zákon o investičnej pomoci. Jeho súčasťou je aj zníženie počtu novovytvorených pracovných miest na 40, čo má význam najmä pre veľké firmy. Ak zákon parlament schváli, do platnosti by mal vstúpiť v apríli tohto roka.

Výrobno-technický riaditeľ spoločnosti RONA Peter Vrábel víta najmä možnosť čerpať eurofondy aj veľkým podnikom, čo je pre nich možno ešte zaujímavejšie ako priama štátna pomoc. Investovať chcú najmä do výrobných technológií v oblasti automatickej i ručnej výroby.

Peter Vrábel:

"Tieto naše zámery nám umožnia vyrábať existujúce výrobky s úplne novými vlastnosťami, alebo aj nové typy výrobkov. Naše projekty počítajú aj s vytvorením nových pracovných miest," zdôraznil Vrábel.

Spoločnosť plánuje investovať do unikátnej pece na tavenie skla a technológie na jeho tvarovanie a opracovanie až 20 miliónov eur. RONA mala v minulom roku obrat 62 miliónov eur, za rok vyprodukuje asi 60 miliónov kusov výrobkov, z nich 1,3 milióna v ručnej výrobe. Na svetovom trhu je lídrom v unikátnej technológii, tzv. ťahanej nohy, čo predstavuje akúsi simuláciu ručnej výroby z hľadiska kvalitatívnych parametrov. Až 97 percent produkcie smeruje na export, z toho tretina pre západnú Európu, jedna tretina pre USA.


Fotogalérie:
Zdroj: TASR/Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky