Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre program pomoci na vyraďovanie Jadrovej elektrárne V1

20.03.2015 09:35

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre program pomoci na vyraďovanie Jadrovej elektrárne V1Dňa 19. marca 2015 sa na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Monitorovacieho výboru pre program pomoci na vyraďovanie Jadrovej elektrárne V1 (JE V1) za účasti zástupcov Európskej komisie, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) a zástupcov MH SR pod vedením štátneho tajomníka Miroslava Oberta.

Monitorovací výbor bude v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie o pravidlách uplatňovania pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2020 predstavovať medzinárodne fórum pre monitorovanie jednotlivých projektov podporovaných zo strany EÚ, ako aj celkového progresu vyraďovania JE V1. Medzi hlavné témy stretnutia patrili založenie monitorovacieho výboru a diskusia k jeho rokovaciemu poriadku, využiteľnosť ušetrených finančných prostriedkov a správa Európskej komisie Rade a Európskemu parlamentu o implementácii programov podpory vyraďovania v Bulharsku, Litve a Slovensku v rámci 2010 – 2014, ako aj otázky ďalšieho posilnenia spolupráce pri monitorovaní v rokoch 2014 - 2020. Následne po formálnej časti prebiehala expertná časť zasadnutia, ktorej súčasťou bola aj prezentácia spoločnosti JAVYS o progrese a vývoji jednotlivých aktivít vyraďovania JE V1.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky