Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v roku 2015

12.02.2015 13:24

Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v roku 2015V poradí prvé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií sa uskutoční v stredu (18. februára 2015) o 14,00 hod. na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Pavla Pavlisa.

Hlavným zámerom Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií bude na svojom zasadnutí rokovať podľa schváleného programu. Ťažiskovými bodmi rokovania bude informácia po 8. kole rokovaní k dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP), stav príprav účasti SR na EXPO Miláno 2015 , informácia o priebehu a záveroch konferencie „Budúcnosť exportu SR“ v Bratislave uskutočnenej dňa 11.12.2014 a návrh na zloženie monitorovacieho výboru pre dohľad nad plnením cieľov „Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020“. Ďalej bude prerokovaný plán oficiálnych účastí MH SR na veľtrhoch a výstavách v zahraničí v roku 2015, vyhodnotenie realizovaných aktivít medzinárodnej ekonomickej spolupráce a prezentácie SR v zahraničí za rok 2014 a bude predložená Informácia o priebehu a výsledkoch 6. zasadnutia zmiešanej komisie medzi SR a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu, ktorá sa uskutočnila dňa 1.12.2014 v Bratislave.


MZV a EZ SR informuje verejnosť o možnosti zúčastniť sa na zasadnutí Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Podmienkou je registrácia do 17. 2. 2015 do 12,00 hod. na emailovej adrese rvpei@mzv.sk (verejnosť), resp. tlac@mzv.sk (novinári).

 


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky