Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Rada pre zahraničné záležitosti – obchod (FAC/Trade)

07.05.2015 19:07

Rada pre zahraničné záležitosti – obchod (FAC/Trade)Rada ministrov pre zahraničné vzťahy - obchod (FAC/Trade) zasadala v Bruseli dňa 7. mája 2015. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec. Na zasadnutí Rady pre zahraničné záležitosti (obchod) bol prerokovaný stav rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve s USA (TTIP), s dôrazom na problematiku riešenia sporov medzi investorom a štátom (ISDS), príprava na 10. Ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie a v bode rôzne požiadavka Grécka týkajúca sa ochrany geografického označenia Feta v dohode CETA s Kanadou. Počas obeda ministri diskutovali o obchodných vzťahoch s krajinami Východného partnerstva. Po riadnom zasadnutí Rady sa konalo ministerské stretnutie s ministrami krajín Východného partnerstva, zodpovednými za obchod.

Európska komisia zastúpená komisárkou pre obchod Ceciliou Malström prezentovala koncepčný dokument týkajúci sa reformy ISDS (Investor-State-Dispute-Settlement) v dohode TTIP s USA. COM sa snažila v maximálne možnej miere reagovať na výsledky verejných konzultácií a identifikovala štyri hlavné oblasti, ktoré majú byť predmetom reformy - právo regulovať, činnosť arbitrážnych tribunálov, odvolací mechanizmus a vzťah medzi národnými súdmi a ISDS. Na zasadnutí Rady sa uskutočnila pomerne podrobná diskusia ministrov o tejto téme, koncept bol prijatý pozitívne. Slovenská delegácia vo svojom vystúpení podporila zámer reformovať systém ochrany investícií a ISDS, je však potrebné návrh COM preskúmať z hľadiska celkovej previazanosti týchto reforiem na expertnej úrovni. Pozícia EÚ by mala byť dohodnutá do leta t.r. a potom predložená USA.

Komisárka ďalej v rámci prípravy na 10. Ministerskú konferenciu WTO informovala o aktuálnom vývoji rokovaní WTO/DDA a o rokovaniach o dohode o liberalizácii obchodu s environmentálnymi tovarmi (EGA). Slovenská delegácia prezentovala svoj postoj k dohode EGA, kde je proti zahrnutiu poľnohospodárskych položiek, hlavne biopalív, do zoznamu navrhovaného na colnú liberalizáciu.

Popoludňajšie ministerské stretnutie s krajinami Východného partnerstva bolo zamerané na rozvoj obchodných vzťahov, na ďalšie príležitosti a výzvy pre úspešný rozvoj obchodnej dimenzie.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky