Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Rada vlády na podporu exportu a investícii rokovala o zameraní ekonomickej diplomacie do roku 2020

14.12.2016 18:10

Rada vlády na podporu exportu a investícii rokovala o zameraní ekonomickej diplomacie do roku 2020Na pôde ministerstva hospodárstva SR sa zišla na druhom tohtoročnom stretnutí Rada vlády SR na podporu exportu a investícii v roku 2016. Zasadnutie spoločne viedli minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák a minister hospodárstva Peter Žiga. Rada rokovala v novom zložení, ktorého súčasťou boli aj zástupcovia podnikateľskej sféry.

Členovia Rady vzali na vedomie materiál „Zameranie ekonomickej diplomacie do roku 2020“, ktorý predložilo MZVaEZ SR. Materiál koncepčne nadväzuje na Stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020 a Programové vyhlásenie vlády. Zdôrazňuje predovšetkým potrebu synergie, správneho nastavenia koordinačných mechanizmov a zefektívnenie spolupráce orgánov štátnej správy a podnikateľského sektora.
 
Členovia rady jednomyseľne schválili aj druhú monitorovaciu správu o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov na obdobie 2014 – 2020 z dielne ministerstva hospodárstva.
 
Vyplýva z nej, že minulý rok sa priebežne  plnili všetky tri všeobecné obchodno-politické ciele ako rast exportu, zvyšovanie počtu exportujúcich firiem a priebežné prijímanie opatrení na zabezpečenie stabilných dodávok strategických tovarov. Vývoz mimo krajín EÚ dosiahol podiel 14,8%, z čoho 8,5% predstavoval najmä vývoz do Ázie, Afriky a Ameriky a 6,2% do Európy, mimo EÚ. Medzi hlavné trendy slovenského exportu naďalej patrí vývoz do EÚ vo výške 85,2%. Na exporte SR sa viac ako 70 percentami podieľa dvesto najväčších exportérov, pričom do budúcnosti by sa mala postupne zvyšovať aj úloha malých a stredných firiem.
 
Šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák na záver stretnutia informoval o výsledkoch implementácie „značky Slovensko“. Účastníkov rokovania vyzval na aktívne využívanie prvkov jednotného brandingu a šírenie mena Slovenska ako krajiny dobrých nápadov prostredníctvom podnikateľskej verejnosti. Rada by mala najbližšie rokovať v marci budúceho roka.

Fotogalérie:
Zdroj: OK, MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky