Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Rastislav Chovanec otvoril Autosalón AUTOShow 2015 v Nitre

09.10.2015 09:08

Rastislav Chovanec otvoril Autosalón AUTOShow 2015 v NitreŠtátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa dňa 8.10.2015 zúčastnil na slávnostnom otvorení 22. ročníka podujatia Autosalón AUTOShow 2015 v Nitre.

Na tomto tradičnom podujatí vystúpil s úvodným príhovorom, v ktorom organizátorom poďakoval za pozvanie a vyzdvihol význam a tradíciu organizovania tohto podujatia. "Silnou stránkou automobilového priemyslu na Slovensku nie sú len etablované automobilové firmy, ale aj vytvorená kvalitná sieť dodávateľských podnikov, ktoré pracujú v blízkosti automobiliek" uviedol štátny tajomník Chovanec. Pre dlhodobé udržanie vedúcej pozície a postupné zvyšovanie domácej pridanej hodnoty pri výrobe automobilov musí Slovensko aktívne pristupovať k vyvíjajúcim sa trendom v automobilizme. Konkrétne kroky, ktoré sa na Ministerstve hospodárstva zrealizovali je Vládou schválený materiál týkajúci sa Stratégie rozvoja elektromobility. Stratégia obsahuje aj 16 opatrení na podporu elektromobility v pôsobnosti jednotlivých zložiek štátnej správy a municipalít. Elektromobilita a alternatívne formy palív sú budúcnosťou dopravy, čo si uvedomuje aj Európska únia, ktorá vydala smernicu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Transpozícia smernice sa aktuálne pripravuje a spolu s novoprijatou stratégiou rozvoja elektromobility by tak na Slovensku už v relatívne krátkom čase mohol vzniknúť synergický efekt v oblasti elektromobility. Na záver pozval štátny tajomník všetkých prítomných do prezentačného stánku Ministerstva hospodárstva, v ktorom je pre návštevníkov Autosalónu pripravená expozícia subdodávateľov pre automobilový priemysel.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky