Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Rastislav Chovanec otvoril strojársky veľtrh

24.05.2016 16:30

Rastislav Chovanec otvoril strojársky veľtrh Pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR dnes na Výstavisku Agrokomplex Nitra otvoril štátny tajomník Rastislav Chovanec 23. Medzinárodný strojársky veľtrh 2016. Návštevníkom ponúka množstvo expozícií s najnovšími riešeniami a technológiami zo sveta strojárstva. Počas veľtrhu na výstavisku udelia ocenenia v súťaži „Inovatívny čin roka 2015“, ktorú vyhlásilo ministerstvo hospodárstva s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám.

Medzinárodný strojársky veľtrh sa aj vo svojom 23. ročníku  zameriava najmä na novinky. Významné firmy z domova aj zo zahraničia na výstavisku predstavujú najnovšie stroje, zariadenia, výrobky alebo samotné technológie výroby. Nejde len o statické ukážky exponátov, odborná i laická verejnosť  môže na vlastné oči vidieť procesy a chod strojov či prístrojov a priamo s vystavovateľmi sa poradiť o ich využití vo výrobných procesoch.

 

Rastislav Chovanec pri otvorení veľtrhu potvrdil, že strojárskemu priemyslu rezort venuje veľkú pozornosť a  zabezpečenie jeho rozvoja a konkurencieschopnosti je priorita. „Hlavnou úlohou v súvislosti s budúcou orientáciou slovenského strojárstva je najmä nastavenie optimálnych podmienok na prechod z výrobných na vývojovo-výrobné a výskumné entity,“ zdôraznil štátny tajomník.

 

V rámci veľtrhu dnes ocenia aj výrobky prihlásené do súťaže „Inovatívny čin roka 2015“. Cieľ tejto súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenského živnostenského zväzu dostala v aktuálnom ročníku 24 súťažných prihlášok v troch kategóriách: Výrobková inovácia, Technologická inovácia, Inovácia služby. V prvej z nich získala prvenstvo firma EKOM spol. s.r.o., Piešťany za Medicínsky kompresor DK 50DI, za technologickú inováciu najvyššie ocenili MATADOR Industries, a.s., Dubnica nad Váhom  za súťažný návrh Aplikácia kolaboratívneho robota a v kategórii inovácie služby zvíťazila spoločnosť CEIT, a.s., Žilina za súťažný návrh Virtuálny trenažér.


Fotogalérie:
Zdroj: Komunikačné oddelenie, MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky