Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Rastislav Chovanec sa stretol s výkonným riaditeľom Európskej chemickej agentúry

30.09.2016 15:05

Rastislav Chovanec sa stretol s výkonným riaditeľom Európskej chemickej agentúryŠtátny tajomník Rastislav Chovanec prijal v piatok 30. septembra výkonného riaditeľa Európskej chemickej agentúry (ECHA) Geerta Danceta, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska. Obaja ocenili úroveň vzájomnej spolupráce; za Slovensko je jej garantom Centrum pre chemické látky, pôsobiace v rámci ministerstva.

ECHA je špecializovaná agentúra EÚ, ktorá úzko spolupracuje s členskými štátmi pri uplatňovaní európskych právnych predpisov o chemikáliách. Cieľom chemickej legislatívy je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred pôsobením škodlivých chemikálií. Na stretnutí s novinármi Geert Dancet informoval o nariadení REACH, podľa ktorého sú malé a stredné podniky pôsobiace v chemickom priemysle povinné do mája 2018 registrovať chemické látky, ktoré vyrábajú alebo dovážajú.  „Pre nás je dôležité, aby producenti chemikálií z radu malých a stredných podnikov na trhu zostali. Budeme sa ich v tom snažiť podporovať. Registráciu by mali stihnúť urobiť načas,“ zdôraznil Geert Dancet.

Rastislav Chovanec v tejto súvislosti pripomenul, aby si slovenské firmy nenechávali túto povinnosť až na poslednú chvíľu: "Ten proces je relatívne komplikovaný a bolo by veľmi dobré, keby sa im pre nejaké administratívne prekážky nepohoršilo podnikateľské prostredie,“ doplnil. Prezident zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Roman Karlubík poukázal na to, že sprísňujúca sa legislatíva v EÚ významne ovplyvňuje konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu v globálnom kontexte. Podniky musia počítať s poplatkami za registráciu chemických látok, nosnú časť nákladov však podľa neho tvorí ich povinné testovanie. „Poplatky môžu veľmi významne poškodiť fungovanie podnikov. Obávame sa, že mnoho firiem bude musieť ukončiť fungovanie, alebo významne obmedziť sortiment." Podľa výkonného riaditeľa ECHA je jedným z riešení zdieľanie nákladov, ktoré sú vyššie najmä pre menšie spoločnosti. "Mali by byť proporčne rozdelené," dodal Geert Dancet. 


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky