Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Rastislav Chovanec vyzdvihol význam ekonomických diplomatov

30.06.2015 10:55

Rastislav Chovanec vyzdvihol význam ekonomických diplomatovŠtátny tajomník Rastislav Chovanec sa 29.6.2015 zúčastnil na porade ekonomických diplomatov na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Vyzdvihol ich význam pri presadzovaní záujmov slovenského hospodárstva a slovenských podnikateľských zámerov na zahraničných trhoch.

„Aj v nastávajúcom období sa budeme zameriavať na využívanie bilaterálnych nepriamych nástrojov podpory exportu, ako sú Medzivládne dohody a memorandá o obchodnej a hospodárskej spolupráci, či spoločné komisie a výbory pre hospodársku spoluprácu v gescii Ministerstva hospodárstva SR. V súčasnej dobe Ministerstvo hospodárstva SR aktívne vykonáva cca 25 medzivládnych dohôd o hospodárskej spolupráci a 15 memoránd o porozumení, ktoré zriaďujú medzivládne komisie, zmiešané komisie alebo spoločné výbory pre hospodársku spoluprácu. Rozpracovaných je niekoľko ďalších medzirezortných memoránd a MVK, napr. s Kuvajtom a Saudskou Arábiou. V roku 2015 by sa malo konať 5 zasadnutí medzivládnych zmiešaných komisií v závislosti od termínových možností oboch strán,“ uviedol Rastislav Chovanec. Ministerstvo hospodárstva SR aj v roku 2015 pokračuje v podpore proexportných a marketingových aktivít podnikateľských subjektov prostredníctvom financovania a realizácie oficiálnych expozícií na veľtrhoch a výstavách v zahraničí. V 1. polroku 2015 MH SR zrealizovalo 6 oficiálnych účastí na výstavách (IDEX 2015, Metalworking 2015 Minsk, Hannover Messe, Beogradski Sajam Tehnike, Metaloobrabotka Moskva a Elektro Moskva). Na týchto výstavách sa prezentovalo 26 podnikateľských subjektov z radov MSP. V 2. polroku 2015 ministerstvo podporí v rámci národného projektu iba oficiálnu účasť na MSV Brno. Z vlastných rozpočtových prostriedkov podporilo MH SR účasť na výstave MSV Nitra, Autosalón Nitra a Web Summite Dublin (startupy).
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky