Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

RegioStars Awards 2016

15.02.2016 17:55

RegioStars Awards 2016Cieľom súťaže je oceniť originálne a inovatívne projekty financované z fondov Európske únie (EÚ).

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty z týchto oblastí:

  • Inteligentný rast: vznikajúce príležitosti v globálnej ekonomike
  • Trvalo udržateľný rozvoj: obehová ekonomika
  • Inkluzívny rast: integrované bývanie – budovanie inkluzívnych a nesegregovaných komunít
  • Citystar: inovatívne riešenia pre udržateľný mestský rozvoj
  • Efektívny manažment: má význam riadiť inak

Projekty do súťaže prihlasujú Riadiace orgány jednotlivých operačných programov, prípadne nimi poverení projektoví manažéri. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazným projektom sa uskutoční dňa 11. októbra 2016 v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli.

Viac informácií nájdete na: http://www.siea.sk/kalendar/c-10886/regiostars-awards-2016/


Zdroj: SIEA Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky