Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Rušenie štátnych sviatkov ministerstvo hospodárstva nepripravuje

25.10.2016 15:38

Rušenie štátnych sviatkov ministerstvo hospodárstva nepripravujeVzhľadom na opakované mystifikujúce a skresľujúce informácie, ktoré sa objavujú v slovenských médiách, Ministerstvo hospodárstva SR jednoznačne deklaruje: V súčasnosti rezort nenavrhuje, ani nepripravuje znižovanie počtu štátnych sviatkov. Možný podnet na diskusiu o tejto téme očakávame len v súvislosti so snahou zlepšiť podnikateľské prostredie od podnikateľov. Nateraz však z podnikateľského prostredia takáto iniciatíva nevzišla a nie je ani zadefinovaná v rámci priorít Programového vyhlásenia vlády.

Za hlavný dôvod prehodnotenia počtu štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja a ich prípadné zníženie je možné považovať napr. šetrenie energie a nákladov podnikateľov (nielen mzdových), vplyv na rast HDP a pod.  Na druhej strane sú argumenty, že na Slovensku zamestnanci odpracujú viac pracovných hodín, cirkev je proti zrušeniu cirkevných sviatkov. Podľa niektorých názorov má počet sviatkov vplyv skôr na mzdové náklady, ako na výkonnosť ekonomiky. Tá súvisí skôr s dopytom, ako od pracovných dní. Počas sviatkov totiž výroba nestojí, len sa zamestnancom viac platí. Napríklad servisné centrá pre zahraničie nerobia podľa nášho kalendára, niektorým odvetviam by mohlo rušenie sviatkov naopak poškodiť, napríklad turistický ruch atď.. Je to citlivá téma, preto by si vyžadovala dôkladné posúdenie, zváženie viacerých alternatív (napr. presunutie štátneho sviatku na pondelok či piatok) a najmä dialóg všetkých dotknutých strán. Výsledkom prípadnej diskusie môže byť aj rozhodnutie, že rušenie neprinesie adekvátny výsledok.
 
MH SR zriadilo Medzirezortnú skupinu na najvyššej úrovni pre Doing Business, ktorej hlavný cieľ bude riešiť a schváliť okruhy, definovať opatrenia a kritické oblasti podnikania na úrovni štátu a zapracovať požiadavky a opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia podnikania do rezortných materiálov.

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky