Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Sektor podnikových služieb naďalej rastie

30.11.2016 14:20

Sektor podnikových služieb naďalej rastie Pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR sa 30. novembra v Bratislave konala konferencia Fóra pre centrá podnikových služieb Americkej obchodnej komory. Hlavnou témou bola budúcnosť týchto centier na Slovensku.

Sektor, do ktorého patria spoločnosti ako IBM, Dell, AT&T či T-Systems, je v súčasnosti jedným z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcich odvetví ekonomiky. Dnes v ňom pracuje takmer 45-tisíc ľudí vo viac ako 50 centrách. „Tento sektor je už viac ako rok jednou z hlavných priorít ministerstva hospodárstva; vláda v lete schválila strategický dokument, ktorým sme zaviazali aj ostatné rezorty, aby tejto oblasti venovali viac pozornosti, či už z pohľadu školstva, alebo trhu práce,“ konštatoval štátny tajomník Rastislav Chovanec

Centier podnikových služieb na Slovensku pribúda. „V súčasnosti rokujeme s viac ako desiatimi zahraničnými investormi. Ide buď o rozšírenie etablovaných centier, alebo o úplne nové investície. Konkrétne mená zatiaľ nemôžeme zverejniť, spolu by však tieto zámery mohli priniesť viac ako 3 400 nových pracovných miest,“ dodal R. Chovanec.

Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie verejnosti o sektore podnikových služieb, priblížiť ich aktivity a prínos pre slovenské hospodárstvo. Z diskusií medzi zástupcami Európskej komisie, štátnej správy, akademickej sféry a podnikateľmi vyplynuli viaceré odporúčania, najmä vo vzťahu k pripravovaným zmenám podnikateľského prostredia a vzdelávania na Slovensku.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky