Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

Šeky s vratkou za plyn už koncom januára

20.01.2016 16:24

Šeky s vratkou za plyn už koncom januáraOd pondelka 25.1.2016 začne rezort hospodárstva postupne zasielať občanom prostredníctvom Slovenskej pošty list s poštovým poukazom – vratkou za plyn. Príspevok Vlády SR dostane milión štyristotisíc odberateľov a podľa zákona o štátnom rozpočte sa bude vyplácať odberateľom, ktorých dodávka plynu podlieha cenovej regulácii. Ide o odberateľov, ktorých množstvo odobratého plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bolo maximálne vo výške 68 575 kilowatthodín (kWh).

Príspevok na plyn pre domácnosti sa pohybuje v rozpätí od 10 do 165 € a predstavuje zhruba 6% zo spotreby plynu v domácnosti. Výška štátneho príspevku závisí od spotreby plynu v domácnosti za posledné známe 12-mesačné obdobie, za ktoré bola odberateľovi vystavená faktúra. Potrebné údaje, na základe ktorých Ministerstvo hospodárstva SR vypočítava výšku štátneho príspevku, poskytli MH SR dodávatelia plynu. Vracať domácnostiam až 6 % z ročných nákladov na spotrebu plynu umožnilo vláde aj dobré hospodárenie SPP, ktorý je v stopercentnom vlastníctve štátu. Príspevok na plyn dostanú odberatelia bez ohľadu na to, kto je ich dodávateľom plynu.

Predseda vlády Robert Fico:

"Ide o odberateľov plynu v domácnostiach, ktorí sú priamymi zákazníkmi niektorého z dodávateľov plynu pre domácnosti. Teda nejde len o Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ale môže ísť aj o alternatívnych dodávateľov plynu pre domácnosti. Musí ísť však o takú domácnosť, ktorá mala k 1. novembru 2015 uzavretú so svojím dodávateľom platnú zmluvu o dodávke plynu."

Na vyzdvihnutie si príspevku na plyn majú občania 60 dní od dátumu uvedeného na poštovom poukaze a môžu tak urobiť na ktorejkoľvek pošte na Slovensku.

Vazil Hudák minister hospodárstva:

„Listy s poukazmi bude naše ministerstvo posielať podľa abecedného poradia, takže doručenie listu môže trvať niekoľko dní. V kategórii tarify D1 (plyn na varenie) dostane vratku 680.000 domácností, v tarife D2 (plyn na ohrev vody) približne 350.000 domácností a v tarife D3 (plyn na varenie a kúrenie) 380.000 domácností.“

Štát podľa premiéra prostredníctvom rezortu hospodárstva SR vynaloží na vyplatenie vratiek približne 47 miliónov eur.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky