Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Sieť Európskych spotrebiteľských centier oslavuje 10 rokov

18.06.2015 12:08

Sieť Európskych spotrebiteľských centier oslavuje 10 rokov Sieť Európskych spotrebiteľských centier ECC-Net počas desiatich rokov svojej existencie zaznamenala viac ako 650 000 kontaktov so spotrebiteľmi a jej 30 pobočiek bezplatne pomáha spotrebiteľom riešiť spory s podnikateľmi z iných krajín EÚ, Nórska a Islandu. Počet riešených sťažností a žiadostí o informácie sa z roka na rok zvyšuje, najčastejšie sa týkajú leteckej dopravy a nákupov cez internet. Vo viac ako dvoch tretinách prípadov sa podarí dosiahnuť zmierlivé mimosúdne riešenie.

Ročný počet žiadostí o informácie, poradenstvo či priamu pomoc v cezhraničných sporoch sa počas uplynulej dekády zdvojnásobil a vlani dosiahol takmer 94 000. Ďalších viac než tri a pol milióna spotrebiteľov našlo minulý rok informácie o svojich právach v EÚ na webových stránkach národných pobočiek siete v členských krajinách EÚ, Nórsku a na Islande. Spotrebitelia tiež využívajú aj praktickú mobilnú aplikáciu pre turistov ECC-Net: Travel.

Sieť ESC má 30 členov. Popri členských krajinách EÚ sú jej pobočky zriadené aj na Islande a v Nórsku. Spotrebiteľom ponúka bezplatné právne poradenstvo v 24 jazykoch, pričom sa spolieha na skúsenosti viac ako 140 právnych poradcov.

Aktivity jednotlivých centier sa zameriavajú na prevenciu podvodov na internete, spoločné projekty na podporu spotrebiteľov na jednotnom trhu, ako aj rozsiahle prieskumy a tzv. mystery shopping. Činnosť siete ESC je spolufinancovaná členskými štátmi a Európskou komisiou, ktorá využíva správy o fungovaní európskych predpisov pri tvorbe novej spotrebiteľskej legislatívy.

Počas desiatich rokov toho Európske spotrebiteľské centrá dosiahli veľa a so zvyšujúcim sa počtom spotrebiteľov nakupujúcich online bude ich úloha ešte dôležitejšia. Vďaka ich pomoci pri presadzovaní práv spotrebiteľov môžu Európania získať väčšiu dôveru v jednotný digitálny trh," povedala k správe o činnosti siete ESC v rokoch 2005-2014 európska komisárka Věra Jourová, do ktorej agendy táto sieť patrí.

Sieť ESC doteraz pomáhala spotrebiteľom v zhruba 300 000 konkrétnych sporoch s podnikateľmi z iných krajín EÚ, Nórska a Islandu. Oblasťou číslo jedna je letecká doprava, teda predovšetkým náhrady škody v prípade zrušenia a meškania letov a problémov s batožinou. V slovenskej pobočke sa tejto oblasti týkalo 19 percent prípadov. Časté sú tiež problémy pri nákupe tovarov a využívanie služieb cez internet. ESC v SR najčastejšie rieši spory s obchodníkmi z Českej republiky, Nemecka a Poľska.

          

 


Zdroj: MH SR - Európske spotrebiteľské centrum Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky