Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Slovensko ako krajina dobrých nápadov na EXPO 2017

12.01.2017 15:34

Slovensko ako krajina dobrých nápadov na EXPO 2017Päť mesiacov zostáva do otvorenia výstavy EXPO 2017 v kazašskej metropole Astana. Od 10. júna sa tu celé tri mesiace bude prezentovať takmer 120 krajín vrátane Slovenska spolu s ďalšími dvoma desiatkami medzinárodných organizácií. Hlavným cieľom podujatia je demonštrácia úspechov v oblasti zelenej energie v rámci celého sveta ako predpokladu trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných systémov a udržania primeranej kvality životného prostredia. Charakter našej expozície na výstave vystihuje heslo Slovensko – krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti.

„Chceme sa predstaviť ako krajina s vysoko rozvinutým priemyslom, ekonomicky zdravým podnikateľským prostredím, inovačným potenciálom, priateľskou obchodnou a investičnou klímou a vysoko vzdelanou pracovnou a vedeckou silou,“ popisuje zámery generálna komisárka expozície SR Patrícia Žáčiková. V oblasti energetiky má Slovensko ambíciu zaujať ponukou spolupráce pri výstavbe a modernizácii výrobných systémov, paroplynových elektrární a prenosových vysokonapäťových sietí. Ďalšími oblasťami sú využitie obnoviteľných zdrojov energie, tranzit ropy a zemného plynu a riešenie spoločných vedecko-výskumných úloh. „Výstava je ďalšou príležitosťou na pozitívne zviditeľnenie Slovenska, a to práve v krajine, ktorá sa nachádza v Strednej Ázii, hraničí s takými veľkými susedmi, ako Rusko a Čína a zároveň je členom Euroázijskej ekonomickej únie, čo otvára nové príležitosti pre hospodársku spoluprácu. Z historických a kultúrnych dôvodov je obchod v Kazachstane založený v prvom rade na osobných vzťahoch,“ zdôrazňuje P. Žáčiková.
Kazachstan získal nezávislosť 16. decembra 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu, je to ekonomicky najrozvinutejšia krajina z bývalých sovietskych stredoázijských štátov. Napriek pôvodným nie veľmi priaznivým prognózam hospodárskeho vývoja dosahuje za posledných 15 rokov v priemere rast 7 %. V najnovšom rebríčku Svetovej banky Doing Business sa umiestnil na 35 priečke. V rokoch 2005 - 2015 krajina prilákala investície v hodnote 226 miliárd dolárov, vrátane 66 miliárd z Holandska, 25 miliárd z USA a 16 miliárd z Francúzska; veľký kapitál pochádza aj z Číny. Krajina poskytuje stimuly a štátnu pomoc pre investorov, zahŕňajúce investičné dotácie, stabilnú legislatívu, daňové zvýhodnenie a liberálny menový režim.
Kazachstan je deviaty najväčší štát sveta, patrí medzi významných producentov ropy a plynu, disponuje zásobami prakticky všetkých nerastov, minerálov či vzácnych kovov. Celosvetovú popularitu získava nielen vďaka hospodárskemu úspechu a medzinárodným iniciatívam, ale aj prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu.
 
Odbor komunikácie MH SR

 


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky