Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

Slovenský priemysel vo fáze, keď sa rozhoduje o jeho budúcej podobe

18.02.2016 12:00

Slovenský priemysel vo fáze, keď sa rozhoduje o jeho budúcej podobeV Bratislave sa 18. februára 2016 na pôde Ekonomickej univerzity konala konferencia Perspektívy spracovateľského priemyslu. Slovenský priemysel vstupuje do fázy, keď sa bude rozhodovať o jeho budúcej podobe a o tom, ako sa uplatní v konkurencii.

 

So zodpovednosťou, ktorá vyplýva z pozície kľúčového zamestnávateľa v slovenskej ekonomike, predstavili reprezentanti nosných odvetví iniciatívu Inteligentný priemysel. Tá má jednoznačný cieľ – udržať pozíciu tunajších podnikov na priemyselnej mape Európy a v globálnych štruktúrach tak, aby mohli ešte viac než dosiaľ prispievať k sile a vplyvu v ekonomike a fungovaniu celej spoločnosti. Aby bolo možné takúto podobu priemyslu vybudovať, je okrem pozornosti samotných podnikov a ich stavovských reprezentantov nutná aj cieľavedomá kooperácia ďalších prvkov spoločnosti a verejnej správy, a to s priamou orientáciou na potreby a konkurenčné prostredie výrobného priemyslu na Slovensku s cielene zvolenými prioritami.

Minister Vazil Hudák ocenil, že dochádza k reálnemu prepojeniu vedy, výskumu a priemyslu. "Je pre nás dôležité počuť názory odborníkov, aby sa táto oblasť pohla výrazne vpred. Slovensko je v novej etape svojho ekonomického rozvoja. Pritiahli sme veľa zahraničných investícií a sme celosvetový líder vo výrobe automobilov. Priemysel predstavuje v súčasnosti asi 23% celkovej ekonomiky Slovenska. To veľmi dobre vieme, ale keď sa rozprávame s investormi v zahraničí, pýtajú sa nás ako chceme ekonomiku rozvíjať a ďalej rásť. A my vieme, že jediná cesta ako dokázať posunúť sa ďalej, je oblasť inovácii. Našou úlohou je vytvorenie podmienok na to, aby sa oblasť inovácií aj vďaka kvalitnému ľudskému potenciálu mala možnosť rozvíjať a napredovať. Chceme podporovať start up-y a nápady mladých ľudí, podporovať prepojenie na medzinárodný ekosystém a pracujeme aj na novom zákone o malých a stredných podnikoch, ktorý bude definovať ich priestor a budúcnosť. Dôležitá je aj stratégia smart industry. Teraz chceme vytvoriť systém a nástroje. A nemenej podstatná je aj podpora oblasti inteligentného priemyslu. Preto je dôležité aj zvyšovanie kvalifikácie ľudských zdrojov pre priemysel so zapojením poznatkov z akademického a univerzitného výskumu.“

Faktory, ktoré budú určovať fungovanie priemyslu v budúcnosti, blízke princípom označovaným ako Industry 4.0, sú pre slovenské podniky jedinečnou príležitosťou získania konkurenčnej výhody. Prinesú pružné a efektívne vykonávanie podnikových procesov vo vývoji, výrobe a predaji v priamom prepojení na vzťahy v globálnej ekonomike.

Prezident Zväzu automobilového priemyslu Juraj Sinay rovnako považuje automobilový priemysel pre Slovensko za strategický. "Podľa odborných prieskumov dnes už vieme, že jedno miesto v automobilovom priemysle generuje ďalších šesť nových pracovných miest v ďalších automobilových službách. Automobilový priemysel pritom integruje pod jednu strechu aj rôzne druhy iných priemyselných odvetví. My sme krajina predurčená na realizáciu aplikovaného výskumu. Budúcnosť bude potrebovať nové, inteligentné pracovné miesta. A v tejto súvislosti bude potrebné reformovať významne aj naše vzdelávanie. Vzdelávanie a výskum máme totiž odtrhnutý od priemyslu.“

V globálnej ekonomike sa digitálne prenášané informácie transformujú do reálnych procesov transakcií. Výstupy činnosti slovenského priemyslu by potom mohli byť založené na produkcii pridanej hodnoty z inovácií produktov a procesov. Inteligentný priemysel budúcnosti by tak mohol byť dlhodobo nosným sektorom rozvoja ekonomiky Slovenska s celospoločenským dosahom.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky