Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

SOI zamerala ďalšiu kontrolnú akciu na predaj cigariet

18.08.2016 14:28

SOI zamerala ďalšiu kontrolnú akciu na predaj cigarietSlovenská obchodná inšpekcia začala 15. augusta ďalšiu kontrolu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, maloletým a mladistvým osobám. Kontrolná akcia potrvá do 2. septembra.

Akcia nadväzuje na predchádzajúce kontroly, zamerané na preverenie dodržiavania  zákona o ochrane nefajčiarov, v zmysle ktorého sa zakazuje predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov. Kontrolná akcia patrí do rámca proaktívnej informačnej kampane, ktorej cieľom je najmä prevencia a eliminácia výskytu zakázaného predaja.
Odbor komunikácie MH SR, SOI

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky