Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Spoločné rokovanie expertov krajín V4 a UK k dohode medzi EÚ a USA (TTIP)

23.03.2015 15:07

Spoločné rokovanie expertov krajín V4 a UK k dohode medzi EÚ a USA (TTIP)Dňa 19. marca 2015 sa v Bratislave z iniciatívy MH SR uskutočnilo spoločné rokovanie expertov krajín V4 a UK (z príslušných ministerstiev) zodpovedných za problematiku ISDS (investor to state dispute settlement), ktorá je jednou z častí pripravovanej preferenčnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA (TTIP). Predmetné stretnutie bolo súčasťou aktivít MH SR v rámci predsedníctva vo V4 a odborne bolo zastrešené Ministerstvom hospodárstva SR (sekcia zahraničnoobchodnej politiky) a Ministerstvom financií SR (oddelenie tuzemských a medzinárodných právnych vzťahov). Organizačne bolo zabezpečené veľvyslanectvom Veľkej Británie (UK) v SR.

Zodpovední experti si na stretnutí v rámci otvorenej a neformálnej diskusie vymenili reálne skúsenosti s fungovaním bilaterálnych investičných dohôd (BITs) v praxi, a to aj na konkrétnych prípadoch niektorých arbitrážnych sporov. Následne boli prediskutované rôzne možnosti, ako čo najlepšie tieto praktické skúsenosti využiť pri definovaní konkrétneho právneho textu kapitoly o ochrane investícií v pripravovanej dohode TTIP, a to aj vo väzbe na výsledky verejnej konzultácie EÚ k problému ISDS (prezentované v januári 2015) a pokračujúce technické diskusie členských krajín EÚ s Európskou komisiou (DG Trade) v rámci Výboru pre obchodnú politiku Služby a investície. Krajiny V4 majú veľa skúseností s fungovaním existujúcich zastaraných BITs, a to aj čiastočne negatívnych z dôvodu zneužívania týchto dohôd zo strany investorov. Krajiny V4 preto tvrdo presadzujú, aby v budúcich obchodných dohodách EÚ bola ochrana investícií vrátane ISDS riešená vyvážene. To znamená, že nová ochrana investícií a nový ISDS musí zodpovedať novodobým štandardom ochrany práv oprávnených zahraničných investorov vyplývajúcich im z ich zahraničných investícií, ako aj zohľadňovať právo štátov na reguláciu predovšetkým v oblastiach, kde pôjde o legitímne ciele verejnej politiky (napríklad čo sa týka ochrany zdravia, ochrany životného prostredia).

Druhou nemenej dôležitou témou bola výmena informácií o doterajších interných aktivitách v jednotlivých krajinách, ako aj hľadanie ďalších vhodných možností komunikačnej stratégie v prípade ISDS i celej dohody TTIP vo vzťahu k jej kritikom, kde ide predovšetkým o mimovládne organizácie (NGOs), časť verejnosti, ale aj niektorých politických predstaviteľov. Získané informácie potvrdzujú, že krajiny uskutočňujú vo veľkom rozsahu takmer identické aktivity, ako sú interné konzultácie a stretnutia so zodpovednými ministerstvami, rokovania so zväzmi, asociáciami a zástupcami rôznych priemyselných sektorov, zamestnávateľov, odborov. Ďalej ide o rôzny druhy seminárov, konferencií, ktoré sú odborne zamerané, ale aj väčšieho rozmeru určené pre širšiu verejnosť, kde často záujem verejnosti v krajinách V4 o TTIP ako celok je nižší ako napríklad v UK a diskusiu podnecujú skôr kompetentné ministerstvá.
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky