Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

Spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti

11.09.2015 09:02

Spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Štátna agentúra energetickej efektívnosti a energetických úspor Ukrajiny podpísali Memorandum o Porozumení ohľadom spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti, energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energií .

Memorandum, ktoré obe strany podpísali dňa 10. septembra 2015 v Bratislave by malo viesť k implementácii spoločných cieľov v oblasti energetickej efektívnosti, energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energií .

V snahe identifikovať a začať s realizáciou spoločných aktivít vo vyššie spomenutých oblastiach medzi kompetentnými inštitúciami z Ukrajiny a zo Slovenskej republiky, sa obe strany dohodli na výmene skúseností v oblasti implementácie finančných mechanizmov, štátnej podpory, právnej regulácii, zavádzania nových technológií, udržateľnosti prevádzky prenosovej a distribučnej sústavy po zvýšení podielu obnoviteľných zdrojov energie v rámci celkovej energetickej bilancie, na vytvorení spolupráce v oblasti štandardizácie a na výmene skúseností v oblasti fungovania energetických auditov a manažmentu. „Výmena skúseností v oblasti energetickej efektívnosti a najmä využívania obnoviteľných zdrojov energie môže byť v súčasnom období pre obe krajiny mimoriadne prospešná“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Ku spolupráci by mala prispieť aj realizácia spoločných konferencií , seminárov, školení a študijných ciest a taktiež výmena skúseností v oblasti propagácie, ktorá má viesť k rozšíreniu verejného povedomia v oblasti energetickej efektívnosti, energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energií v oboch krajinách.


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky