Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Štartuje program medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014 - 2020

01.04.2015 16:38

Štartuje program medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014 - 2020 Nadväzujúc na pozitívne skúsenosti na Slovensku implementovaných programov Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIC a programu INTERREG IVC začína Riadiaci orgán v Lille implementáciu programu medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE pre roky 2014 - 2020.

Prostredníctvom politiky súdržnosti Európska únia znižuje rozdiely vo vývoji, raste a kvalite života medzi európskymi regiónmi. Podpora cez opatrenia smeruje k vytvoreniu inovatívnejšieho, inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho európskeho priestoru.

Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014 - 2020, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie svojich stratégií pre svojich vlastných občanov.

S rozpočtom 359 mil. € z ERDF na obdobie 2014 - 2020 bude podporovať témy ako výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo a životné prostredie. Výzvy na predkladanie projektových návrhov sa budú vyhlasovať v priebehu programového obdobia, avšak prvá výzva bude vyhlásená už čoskoro.

Viac informácií o plánovanej prvej výzve na predkladanie projektov nájdete na http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/

V rámci partnerstiev verejných organizácií z rozličných európskych krajín bude prebiehať výmena skúseností v riešenej oblasti politiky.

Oprávnenými organizáciami pre financovanie z programu INTERREG EUROPE sú verejné orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom a súkromné neziskové organizácie pochádzajúce z 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska.

V nadväznosti na prípravu prvej verejnej výzvy na predkladanie projektov v rámci programu spolupráce INTERREG EUROPE 2014 - 2020 pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán v spolupráci s riadiacim orgánom informačný deň k prezentácii výsledkov programu INTERREG IVC a k predstaveniu programu spolupráce INTERREG EUROPE pre potenciálnych partnerov. Tam sa budú môcť dozvedieť informácie a diskutovať so zástupcami nadnárodného riadiaceho orgánu o otázkach súvisiacich s plánovanou prvou výzvou a prípravou projektov. Termín informačného dňa je plánovaný na 6. mája 2015 v priestoroch MH SR. Bližšie informácie ako aj prihláška budú zverejnené na webstránke http://www.mhsr.sk/informacny-den-2015/145128s

Pre podrobnejšie informácie o programe INTERREG EUROPE navštívte webstránku http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/


Zdroj: Odbor programových a podporných činností ŠF MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky