Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Startupy, podpora účasti na WebSummite v Dubline!

22.07.2015 09:00

Startupy, podpora účasti na WebSummite v Dubline!Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovak Business Agency ponúka slovenským startupom možnosť zúčastniť sa na výnimočnom podujatí. WebSummit je jedna z najveľkolepejších technologických konferencií.

Posledný rok sa na nej zúčastnilo 22 000 účastníkov z viac ako 100 krajín sveta. Túto jeseň bude v Dubline už jej 5. ročník, na ktorom môžete stretnúť zástupcov svetových firiem ako Pixar, Adobe, Slack, TransferWise, LinkedIn a mnohých ďalších. WebSummit bude v dňoch 03. – 05. novembra 2015.

Zabezpečujeme úhradu nákladov na:

 • vstupenky na podujatie resp. stánok pre startup
 • spiatočnú letenku do Dublinu
 • ubytovanie v Dubline

Viac informácií o podujatí: https://websummit.net/

Prihlasovanie

 • Prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky, v odôvodnených prípadoch päť rokov pred zapojením sa do výzvy).
 • Za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia.
 • S jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec).

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete zaslaním dole uvedených dokumentov na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk Do predmetu správy prosím uveďte WebSummit 2015

 1. Oficiálna prihláška a vyhlásenia (link nižšie).
 2. Startupy: internetová stránka, životopisy zástupcov, ktorí sa chcú podujatia zúčastniť, prezentácia startupu/produktu, potvrdenie právneho vzťahu zástupcov žiadateľa k danej firme.

Záujemca o podnikanie (fyzická osoba): životopis a popis nápadu/prezentácia/biznis plán.

Prihláška FO Prihláška MSP a FO podnikateľ

Termín zaslania prihlášok: pondelok 10.08.2015 do 24:00 hod.

Proces výberu účastníkov:

 1. Osobná prezentácia startupu.
 2. Zasadnutie komisie.
 3. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení prihlášky.
 4. Informovanie žiadateľov o výsledku zasadnutia komisie.

Viac informácií o výzve tu

Kontakt

podujatia@sbagency.sk
+421 2 502 44 525
Zdroj: SBA/MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky