Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Štátny tajomník Obert sa zúčastnil ministerskej konferencie Energetickej charty v Haagu

25.05.2015 09:38

Štátny tajomník Obert sa zúčastnil ministerskej konferencie Energetickej charty v HaaguV dňoch 20. – 21. mája 2015 sa uskutočnila v Haagu ministerská konferencia Energetickej charty. Cieľom uvedeného podujatia bol podpis a prijatie deklarácie Medzinárodnej energetickej charty, ktorá vznikla aktualizáciou pôvodnej Európskej energetickej charty z roku 1991.

Tento krok je súčasťou modernizačného procesu s cieľom rozšírenia Energetickej charty do nových krajín. V mene Slovenskej republiky podpisoval dokument Medzinárodnej energetickej charty štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pán Obert. Štátny tajomník MH SR počas svojho príhovoru zdôraznil význam Energetickej charty pre ochranu investícií v energetike, zvyšovanie bezpečnosti ako aj regionálnu spoluprácu a bezpečnosť dodávok energetických komodít. V tejto súvislosti spomenul jeden z kľúčových projektov, ktorý ma prispieť k vyššie menovaným cieľom, projekt plynovodu Eastring ako spoločný diverzifikačný projekt Slovenska, Maďarska, Bulharska a Rumunska. Vybudovanie Eastringu by napomohlo zmierniť situáciu v prípade prerušenia dodávok z jediného zdroja a zvýšiť úroveň bezpečnosti dodávok v širšom regióne strednej a juhovýchodnej Európy.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky