Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Štátny tajomník Rastislav Chovanec na sneme Slovenského živnostenského zväzu

26.05.2017 17:13

Štátny tajomník Rastislav Chovanec na sneme Slovenského živnostenského zväzuŠtátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec sa zúčastnil na slávnostnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu za účasti delegátov reprezentujúcich živnostenské spoločenstvá a cechy na Slovensku. V príhovore poďakoval za doterajšiu aktívnu spoluprácu a predstavil jej doterajšie výsledky a zároveň nové iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR, ktoré by sa mali dotknúť priamo živnostníkov.

Štátny tajomník informoval delegátov snemu o chystanom balíčku 34 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, z ktorých sa až 24 priamo týka aj samostatne zárobkovo činných osôb. Podnikateľské prostredie vníma celkovo ako dobré aj na základe legislatívnych zmien platných od roku 2017, odkedy došlo k zvýšeniu percentuálnej sadzby paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Zmena sa týka aj zrušenia mesačného limitu paušálnych výdavkov a zvýšenie ročného limitu ich sumy z 5 040 eur na 20 000 eur.

Rastislav Chovanec v príhovore vyslovil podporu digitalizácii, inováciám a lepšiemu využívaniu internetu na účely e-commerce. Podľa jeho slov je trend budúceho vývoja predovšetkým v rozvoji malých a stredných podnikov cestou inovačných aktivít. Štátny tajomník v tomto smere povzbudil živnostníkov na využívanie inovačných voucherov, ktoré sú predmetom schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk. Zvýšenie efektivity a zjednodušenie komunikácie podnikateľských subjektov so štátom podľa neho prinesú aj elektronické schránky, preto vyzval na ich zriadenie.

Podpora inovácií v hospodárstve pramení aj v znižovaní regulácie v prípade opodstatnenosti, reagoval štátny tajomník na fenomén zdieľanej ekonomiky. Zároveň však zdôraznil, že akékoľvek nové druhy ekonomickej činnosti musia spĺňať súčasné podmienky regulácie a neobchádzať ich.

Dôležitou aktivitou ministerstva hospodárstva v súčasnosti je aj téma prvej generačnej výmeny v rodinných podnikoch na Slovensku. Rezort hospodárstva pripravil súbor opatrení, ktoré by mali podporiť tento sociálne a ekonomicky významný segment. Poskytovať sa bude nepriama forma podpory formou mentoringu, konzultácií a odborného poradenstva, vypracovania analytických a rozvojových či strategických dokumentov firiem.

Odbor komunikácie MH SR


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky