Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzov

16.06.2017 13:26

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzovMinisterstvo hospodárstva chce aj naďalej podporovať priemysel ako dominantné a kľúčové národohospodárske odvetvie, nositeľa kvalitnej zamestnanosti, garanta makroekonomickej stability, exportu a motora vysoko efektívnych inovácií. Na valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzov to pred delegátmi potvrdil štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz.

Priemyselná výroba je na jednej strane významným zamestnávateľom a tvorcom pridanej hodnoty v hospodárstve Slovenska, na  strane druhej treba brať do úvahy dôležitosť energeticky a zdrojovo náročných odvetví. „Aj preto je pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky z pohľadu konkurenčnej schopnosti slovenského priemyslu jedna z priorít najbližšieho obdobia problematika zníženia koncových cien energií  a zabezpečenie stabilných dodávok energií,“ povedal Vojtech Ferencz s tým, že nevyhnutný predpoklad pre zabezpečenie dlhodobého rozvoja, zvyšovania výkonnosti hospodárstva a konkurencieschopnosti je aj kvalitné podnikateľské prostredie. „Dlhodobá snaha rezortu hospodárstva je  znižovať administratívnu záťaž, odbúravať zbytočné bariéry, obmedzenia, nezmyselné povinnosti či duplicitné vyžadovanie údajov,“ dodal.
 
Medzi prioritami ministerstva spomenul aj vytváranie podmienok na zavádzanie a rozvoj inovácií a moderných technológií v priemysle, keďže budúcnosť priemyslu na Slovensku nie je len vo výrobe, ale aj v nových progresívnych technológiách. Ministerstvo hospodárstva má záujem podporovať zavádzanie inovácií v priemysle a pomôcť tým adaptácii firiem na nové technologické trendy ako je napr. automatizácia a digitalizácia. „Preto sme pripravili Koncepciu inteligentného priemyslu, ktorá vznikla ako výsledok intenzívnej spolupráce ministerstva hospodárstva so zástupcami priemyslu za účelom priblížiť koncept priemyslu 4.0, ktorý mnohí podnikatelia vnímajú ako hrozbu,“ povedal štátny tajomník.
 
Členov Asociácie informoval, že rezort hospodárstva pripravil aj zmenu legislatívy v oblasti investičnej pomoci, ktorá bude viac smerovať do menej rozvinutých regiónov a do väčšej podpory technologických centier. Postavenie priemyslu a smerovanie jeho ďalšieho vývoja v národnom hospodárstve bude rozpracované aj v pripravovanej „Stratégii hospodárskej politiky SR do roku 2030“.
                       
Asociácia priemyselných zväzov SR je nepolitická a mimovládna organizácia výrobných priemyselných zväzov, ktorá má byť dôležitým partnerom orgánov štátnej a verejnej moci SR pri príprave a tvorbe právnych predpisov SR s dôrazom na aktívnu a produktívnu vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. Asociácia má približne 350 členov (firiem), ktoré zamestnávajú viac ako 110 tisíc osôb a tvorí asi 80% produkcie priemyslu na Slovensku. ​
 
Odbor komunikácie MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky