Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Súťaž Národná cena za produktový dizajn 2015 pozná víťazov

04.06.2015 15:06

Súťaž Národná cena za produktový dizajn 2015 pozná víťazovSlávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena za produktový dizajn 2015 sa uskutočnilo 29. 5. 2015 v Hurbanových kasárňach v Bratislave za účasti generálnej riaditeľky sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR Zuzany Komárovej, generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, generálneho riaditeľa sekcie priemyslu a obchodu Ministerstva hospodárstva SR Vladimíra Turčeka, pozvaných hostí, súťažiacich autorov, výrobcov a zástupcov médií. Súčasne bola otvorená výstava prezentujúca výsledky súťaže, ktorá bude v galérii dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach verejnosti prístupná do 12. 7. 2015.

Po prvýkrát v histórii súťaže sa organizátori rozhodli organizovať súťaž každý rok a hodnotiť striedavo samostatne produktový a komunikačný dizajn. Národná cena za dizajn 2015 bola v tomto zmysle zameraná na profesionálny a študentský produktový dizajn. Dvanásty ročník súťaže bol vyhlásený v súlade s pozmeneným štatútom a inovovanými súťažnými podmienkami. Pre súťažiacich pribudla nová kategória - Experimentálny produktový dizajn, do ktorej sa mohli prihlásiť profesionáli aj študenti. Zmena sa týkala aj vyhodnotenia súťaže - prihlásené dizajny posúdila len 7 členná porota s medzinárodným zastúpením. Súťažiaci mohli získať aj viac ocenení.

Do súťaže sa zaregistrovalo celkovo 134 prihlášok. Autori predložili porote na posúdenie 121 prác, z toho  58 v kategórii profesionálny produktový dizajn, 44 v kategórii študentský produktový dizajn a 19 v novej kategórii experimentálny produktový dizajn. Prihlásené dizajny hodnotila v dňoch 30. – 31. 3. 2015 sedemčlenná medzinárodná porota v zložení: Anton Bendis, dizajnér – predseda poroty, členovia – Pavel Masopust, dizajnér, Lenka Žižková, teoretička dizajnu, pedagogička, ČR, Ferdinand Chrenka, dizajnér a pedagóg, Peter Paliatka, dizajnér, pedagóg, Zuzana Šidlíková, dizajnérka, teoretička dizajnu, Bibiána Laluhová, riaditeľka odboru medzinárodných aktivít Slovak Business Agency.

Porota rozhodla o udelení Národnej ceny za produktový dizajn 2015. Toto najvyššie ocenenie získal produkt Krbové keramické kachle NOX, dizajn Michal Staško, výrobca Athenika, s. r. o., Piešťany. Kategória Experimentálny produktový dizajn bola otvorená pre všetkých súťažiacich. Národnú cenu za experimentálny produktový dizajn získal Hasiaci dron, dizajn Adam Tóth, STU Bratislava, Ústavu dizajnu, pedagóg Tomáš Nagy.

Najlepšia študentská práca získala Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Porota ju udelila študentskému produktu pod názvom She, tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy, dizajn Nikoleta Čeligová, Vysoká škola výtvarných umeni Bratislava, pedagóg Ferdinand Chrenka.

V zmysle súťažných podmienok boli udelené 2 Ceny za produktový dizajn 2015. Ich držiteľmi sa stali:

Colorcode 2015 odevná kolekcia, dizajn Lenka Sršňová, spoluautori Michaela Bednárová, Ondrej Jób, výrobca Lenka Sršňová a svietidlo SPIKER, dizajn Anton Zetocha, výrobca OMS s. r. o., Dojč.

Porota neudelila Cenu za trvalo udržateľný dizajn, pretože žiadna z prihlásených prác nespĺňala v plnom rozsahu kritéria pre jej udelenie . Namiesto toho porota udelila o jednu Cenu poroty navyše.

Cenu poroty získali: projekt Flowers for Slovakia: Lost & Found by Vitra, autor projektu Peter Olah, spoluautor Lars Kemper, škola STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagogička Michala Lipková, výrobca Vitra Koncept, s. r. o., Praha a Memonik, hmatová spoločenská hra nielen pre nevidiacich, dizajn Nikoleta Čeligová, výrobca Nikoleta Čeligová.

Minister hospodárstva SR rozhodol o udelení Zvláštnej ceny ministra hospodárstva Slovenskej republiky určenej pre výrobcu za systematické uplatňovanie dizajnu vo firemnej stratégii. V tomto ročníku cenu získala firma NOVESTA, a. s., Partizánske, vedúci výrobca gumovej a textilnej obuvi v Európe .

Na základe odporúčania odbornej poroty udelil zvláštnu cenu aj minister kultúry Slovenskej republiky, a to osobnosti za významné aktivity v oblasti dizajnu. Cenu získal doc. Ing. Štefan Klein (1959), akademický sochár, dizajnér, konštruktér a pedagóg.

Organizátori dali možnosť výberu najlepšieho dizajnu aj širokej verejnosti, a to prostredníctvom hlasovania na webovej stránke Slovenského centra dizajnu. Najviac hlasov získala práca Popular A3, elektrónkový zosilňovač, dizajn Maroš Ďurík, Augustín Zubo, Popular / Michal Rafaj, výrobca RMC s. r. o., Nová Dubnica.

V deň otvorenia výstavy udelili zástupcovia médií Designum, Denník N, H.O.M.i.E., Rádio Devín, Trend, TrendyBývanie a Projekt Cenu novinárov. Získala ju Memonik, hmatová spoločenská hra nielen pre nevidiacich, dizajn Nikoleta Čeligová, výrobca Nikoleta Čeligová.

Výsledky súťaže sú okrem výstavy zdokumentované v časopise Designum 2/2015 a 9 filmovými dokumentmi. Viac informácií v prílohe (PDF) .

Súťaž Národná cena za dizajn vyhlasujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaž je otvorená pre dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov a klientov, ale aj pre študentov dizajnu, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavať kontakty s praxou a naopak, ponúknuť výrobe inovatívne koncepty. Autorom vizuálu súťaže je Matúš Lelovský a Emil Drličiak, autormi koncepcie, architektonického riešenia a realizácie výstavy sú Matúš Lelovský a Peter Liška a autorom filmových dokumentov Daniel Rihák. Od roku 2015 bude vypisovaná každoročne, striedavo pre produktový a komunikačný dizajn.

 


Fotogalérie:
Zdroj: Slovenské centrum dizajnu Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky