Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-22VS-1501

18.06.2015 15:25

USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-22VS-1501Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 17. júna 2015 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ako aj úprava iných formálnych nedostatkov (gramatických, štylistických, terminologických a formálnych chýb bez vplyvu na stanovené podmienky).

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na: http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky